Reakcija WWF-a na napise o Jablaničkom jezeru | WWF

Reakcija WWF-a na napise o Jablaničkom jezeru

Posted on 06 February 2017
WWF logo
© WWF
Nastavno na napise u bosansko-hercegovačkim medijima da je "WWF uvrstio lokalitet Jablaničkog jezera u 200 najvažnijih eko prostora u svijetu", kako je riječ o neistinitoj tvrdnji, prenosimo reakciju Petre Remete, voditeljice odjela slatkovodnih ekosustava u WWF Adriji:

"Jablaničko 'jezero' nije na WWF-ovoj listi 200 najvrjednijih ekosustava u svijetu. Na toj našoj listi se nalazi cijela regija Dinarskog luka, kao regija iznimno značajne i bogate prirodne i vodne raznolikosti. Naš rad, među ostalim, usmjeren je zaštiti i očuvanju slatkovodnih ekosustava (rijeka, jezera i močvara), u ovom trenutku prvenstveno vezano za negativne utjecaje izgradnje i pogona hidroelektrana. U tom smislu zagovaramo strateško planiranje razvoja hidroenergetskog sektora, propisivanje i provođenje mjera ublažavanja negativnih utjecaja, te revitalizaciju degradiranih vodnih ekosustava.
Što se tiče konkretnog slučaja, moramo napomenuti kako ovdje nije riječ o prirodnom jezeru. Naime, Jablanica je umjetna akumulacija stvorena za potrebe rada hidroenergetskog postrojenja, i u tom smislu ekološka katastrofa dogodila se prije 50-ak godina, kada je akumulacija stvorena.
Ispuštanje sve vode iz akumulacije svakako je problem, ali ovdje upućuje na izostanak integriranog upravljanja vodnim resursima. Naime, aktivnosti elektroenergetskog sektora samo su dio iskorištavanja vodnih resursa, te se one moraju planirati i izvršavati u ravnoteži s ostalim aktivnostima koje o toj istoj vodi ovise (socio-ekonomski aspekt) te s potrebama prirode. Jedino takav integrirani i uravnoteženi pristup može omogućiti pravilno upravljanje vodnim resursima, koje će dugoročno omogućiti očuvane i kvalitetne vodne resurse. Potreba za ovakvim planiranjem još je značajnija kada u obzir uzmemo klimatske promjene i činjenicu da se istima moramo početi prilagođavati na način koji će omogućiti opstojnost lokalnih zajednica i biološke raznolikosti".
 
WWF logo
© WWF Enlarge