Počelo istraživanje kanjona rijeke Morače | WWF

Počelo istraživanje kanjona rijeke Morače

Posted on 11 May 2017
Rijeka Morača u Crnoj Gori
© © Jon Bjartnes / WWF
Podgorica, Crna Gora - NVO Green Home i WWF Adria početkom su svibnja počeli istraživanje biološke raznolikosti kanjona rijeke Morače, s naglaskom na  pojedine vrste iz grupa sisara, vodozemaca, gmizavaca, beskičmenjaka, riba i ptica, a na koje bi eventualna izgradnja hidroelektrana na Morači imala poguban utjecaj. Posebna pozornost će se obratiti na vrste koje se nalaze na Direktivi o staništima kao i na staništa značajna za te vrste. Cilj istraživanja je prikupljanje neophodnih podataka o u cilju procjene utjecaja serije brana i akumulacija za proizvodnju električne energije na Morači na vrste i staništa u budućoj Natura 2000 mreži u Crnoj Gori.
 
Za potrebe istraživanja angažirano je šest stručnjaka iz Crne Gore dok će se u suradnji sa Hrvatskim institutom za biološku raznolikost iz Zagreba raditi i batimetrijsko snimanje dijela korita Morače. Trenutno su postavljenje digitalne fotokamere na najpogodnijem mjestu uz rijeku Moraču za praćenje vidre (Lutra Lutra), na dvije od četiri predložene lokacije istraživanja zavisno o zapaženim tragovima ove vrste i najboljoj stručnoj procijeni. Područje istraživanja, odnosno lokacije koje će obuhvatiti istraživanje su: ušće Mrtvice u Moraču, kanjon Sjevernice, Manastir Morača i lokacija nizvodno od Manastira Morača. Dosadašnja istraživanja područja rijeke Morače su dala indikacije da prethodno navedene lokacije imaju izuzetne predione i pejzažne osobine te bogatu raznolikost vrsta.
 
Istraživanja sa obradom podataka i izradom digitalne mape u GIS-u će se sprovoditi u periodu do rujna, a rezultati će biti objedinjeni u posebnom izvještaju.
Rijeka Morača u Crnoj Gori
© © Jon Bjartnes / WWF Enlarge
BRT 2 na Morači, Crna Gora
© Jan Pirnat Enlarge
BRT 2 na Morači, Crna Gora
© Jan Pirnat Enlarge