Ovog Sata za planet Zemlju povežimo se sa Zemljom! | WWF

Ovog Sata za planet Zemlju povežimo se sa Zemljom!

Posted on 15 February 2018
Sat za planet Zemlju u našoj će regiji biti usredotočen na zaštitu rijeka
© WWF
U 11 godina Sat za planet Zemlju, najveća svjetska ekološka kampanja koji se održava u više od 180 zemalja, pomogla je donijeti klimatske akcije iz konferencijskih dvorana u dnevne sobe. Sada je vrijeme da to učinimo i za prirodu i biološku raznolikost, koja je temelj za dobrobit i održivu budućnost ljudi širom svijeta.

Sat za planet Zemlju obilježit će se 24. ožujka gašenjem svjetla u 20:30 sati. Svi su pozvani da sudjeluju: građani, gradovi i tvrtke. Iako je akcija poznata kao gašenje svjetla na jedan sat s ciljem osvještavanja problema klimatskih promjena, ove godine važno nam je vrijeme iza tog sata. Earth Hour 2018. usredotočuje se na novu poruku kampanje 'Connect2Earth' (poveži se sa Zemljom) koja ističe međusobnu povezanost bioraznolikosti i klimatskih promjena. Na razini zemalja u našoj regiji, 'Connect2Earth' posvećen je podizanju svijesti o pitanjima slatkovodnih ekosustava i zaštiti važnih rijeka.

U Hrvatskoj je ovaj Sat za planet Zemlju usmjeren na rijeku Dravu na kojoj se planiraju dvije hidroelektrane. U Sloveniji privodimo kraju peticiju za spašavanje rijeke Mure na kojoj žele izgraditi osam hidroelektrana. U Albaniji je fokus na rijeci Valboni, gdje se trenutno grade dvije hidroelektrane, a u planu je i izgradnja dodatnih. U Bosni i Hercegovini usredotočeni smo na močvare i hitnu potrebu za njihovom revitalizacijom.
WWF Adria će se ovog Sata za planet zemlju „povezati s rijekama“ provodeći kampanju pod sloganom 'Connect2Rivers' (poveži se s rijekama).

Slatkovodne vrste izumiru najbrže od svih vrsta na svijetu - 81 posto u posljednjih 50 godina - uglavnom zbog izgradnje brana koje ometaju povezanost rijeka. Ovo smanjenje je više nego 100 puta brže od propadanja kopnenih vrsta. S našim slatkovodnim ekosustavima koji su već ugroženi postojećim hidroelektranama izgrađenim bez mjera zaštite okoliša, i s više od 2.700 novih brana planiranih u regiji, hidroenergetika je jedna od najznačajnijih prijetnji našoj bioraznolikosti. Gubitak slatkovodnih ekosustava smanjuje našu sposobnost ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Više o samim akcijama moći ćete saznati tijekom ožujka na web stranicama WWF Adrije.
 
Sat za planet Zemlju u našoj će regiji biti usredotočen na zaštitu rijeka
© WWF Enlarge