Održan drugi operativni sastanak FORRET projekta | WWF

Održan drugi operativni sastanak FORRET projekta

Posted on 01 December 2017
FORRET project
© FORRET
Vinkovci - Na drugom operativnom sastanku partnera projekta FORRET dogovoreni su daljnji koraci prema pripremi projektnih aktivnosti prve etape, koji uključuju stvaranje baze podataka vezane uz rizike od poplava, šume, zaštitu prirode i okoliša, zajednički monitoring uz postavljanje dvije nove vodomjerne postaje, po jednu sa svake strane granice, izradu hidrološko-hidrauličkog modela, izradu studije upravljanja šumskim resursima, bioraznolikosti i smanjenja rizika od poplava. Također se raspravljalo i o horizontalnim pitanjima vezanim uz završetak izrade Plana upravljanja projektom i Komunikacijskog plana i o mogućnosti ubrzanja provedbe konkretnih aktivnosti, osobito pokretanja prvih nabava u sklopu projekta. 

Projekt FORRET, punog naziva „Razvoj projekta prekogranične šumske retencije za integrirano upravljanje rizicima od poplava, okolišem i šumama“ / Development of Transboundary Forrest Retention Project for Integrated Flood Risk, Environmental and Forestry Management zajednički je prekogranični projekt hrvatskih i srpskih institucija nadležnih za upravljanje vodama i upravljanje rizicima od poplava (Hrvatske vode, JVP „Vode Vojvodine“), upravljanje šumama (JP „Vojvodinašume“) i zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti (WWF Adria – Međunarodna organizacija za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, Zagreb).
 

Tijekom provedbe projekta uz projektne partnere bit će uključene i ostale nadležne nacionalne institucije obiju država, kao što su predstavnici nadležnih tijela i institucija zaduženih za vode, šume i zaštitu prirode i okoliša, a koji će biti uključeni kroz radna tijela projekta s ciljem dobivanja optimalnih rješenja upravljanja prostorom iz obuhvata projekta.

Uz glavni cilj projekta, smanjenje rizika od poplava kroz uspostavu zajedničkog monitoringa i mjere smanjenja rizika od poplava, prvenstveno mjere zelene infrastrukture (među kojima bi bila i prekogranična šumska retencija za rasterećenje savskih velikih voda) i konačno unapređenje sustava upravljanja rizicima od poplava - osigurat će se i kvalitetnije upravljanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja bioraznolikosti ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti. 

Ukupna vrijednost projekta je 1.626.842,24 eura, a financira se iz Programa prekogranične suradnje IPA Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. (85%) te 15% iz sredstava projektnih partnera. Provedba projekta FORRET je predviđena u trajanju od 2,5 godine.

FORRET project
© FORRET Enlarge
FORRET projekt
© FORRET Enlarge