VAŽNA OBAVIJEST:PONIŠTAVA SE POZIV NA NADMETANJE, broj nabave: 43/04/2018 | WWF

VAŽNA OBAVIJEST:PONIŠTAVA SE POZIV NA NADMETANJE, broj nabave: 43/04/2018

Posted on 09 July 2018
WWF logo
© WWF
Poništava se javni poziv za dostavu ponuda za izradu Studije prirodnih karakteristika i biološke raznolikosti na području poplavnih nizina Save -  Spačvanska šuma (HR) i Bosutske šume (SRB) u okviru Projekta FORRET („Razvoj projekta prekogranične šumske retencije za integrirano upravljanje rizicima od poplava, okolišem i šumama“) koji se provodi u sklopu INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020. Odluka o poništenju natječaja nalazi se na desnoj strani  ove internetske stranice. Nabava se poništava zbog uočenih određenih nelogičnosti te potreba za ispravkom i nadopunom natječajne dokumentacije. Po programskim pravilima, Naručitelj nije dužan novi natječaj objaviti javno. Protiv ove Odluke može se, sukladno članku  406. stavak 1. točka 5. ZJN 2016, izjaviti žalbu u roku 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke, u odnosu na razloge poništenja. Žalba se izjavljuje i dostavlja udruzi WWF Adria u pisanom obliku na adresu Naručitelja.

Ispričavamo se svim potencijalnim ponuđačima zbog eventualnih neugodnosti.

POZIV NA NADMETANJE: WWF Adria objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za izradu Studije prirodnih karakteristika i biološke raznolikosti na području poplavnih nizina Save - Spačvanska šuma (HR) i Bosutske šume (SRB) 

WWF Adria objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za izradu Studije prirodnih karakteristika i biološke raznolikosti na području poplavnih nizina Save -  Spačvanska šuma (HR) i Bosutske šume (SRB) u okviru Projekta FORRET („Razvoj projekta prekogranične šumske retencije za integrirano upravljanje rizicima od poplava, okolišem i šumama“) koji se provodi u sklopu INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020. Procijenjena maksimalna vrijednost nabave iznosi 88.000,00 EUR bez PDV-a.


Broj javne nabave: 43/04/2018
 
Svrha ovog javnog postupka natječaja je odabir konzultanta ili konzorcija s kojim/a će biti potpisan ugovor za izradu Studije o prirodnim karakteristikama i biološkoj raznolikosti na području poplavnih nizina Save -  Spačvanska šuma (HR) i Bosutske šume (SRB). Studija se treba sastojati od detaljne analize stanja prirodnih resursa i biološke raznolikosti na predmetnom području i analize utjecaja različitih zelenih infrastrukturnih mjera, koje se odnose na rasterećenje  dijela volumena velikih voda  rijeke Save u prekograničnu šumsku retenciju, na te resurse (sukladno opsegu posla navedenom u projektnom zadatku). Procjena utjecaja tih mjera će biti uzeta u obzir prilikom evaluacije varijantnih rješenja.
Glavni cilj projekta FORRET je jačanje sustava cjelovitog prekograničnog monitoringa/upravljanja rizicima od poplava i zaštitom okoliša i biološke raznolikosti, čime će se smanjiti rizici od poplava i unaprijediti upravljanje okolišem i šumama na području prekograničnog područja Spačvansko-Morovićkog bazena rijeke Save. Glavni neposredni rezultati su sustavi cjelovitog prekograničnog monitoringa i upravljanja, uključujući opsežne zajedničke sektorske studije, studije izvedivosti i utjecaja na okoliš. Projektom će se definirati optimalne mjere (mjere) zelene infrastrukture koje će se provesti u budućnosti, iz drugih izvora financiranja.
Konzultantske tvrtke i ostale zainteresirane institucije koje udovoljavaju kriterijima natječaja i žele se prijaviti moraju poslati ispunjenu prijavnicu na hrvatskom/engleskom jeziku te sve tražene priloge, u zatvorenoj omotnici, isključivo preporučenom pošiljkom, na adresu: WWF Adria, Zelinska 2, 10000 Zagreb. Rok za dostavu ponude je 3. kolovoza 2018. u 00:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Za sva eventualna pojašnjenja i upite možete uputiti na email bspanicek@wwfadria.org.
Ovaj poziv za dostavu ponuda financiran je iz INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

Na desnoj strani internetske stranice možete preuzeti Poziv na javni natječaj koji sadrži projektni zadatak, prijavnicu i dodatne dokumente (Okvirnu metodologiju provedbe Projekta FORRET).