UNESCO dao zeleno svjetlo za austrijski rezervat biosfere na Muri | WWF

What would you like to search for?

Our News

UNESCO dao zeleno svjetlo za austrijski rezervat biosfere na Muri

UNESCO je potvrdio četvrti po redu rezervat biosfere u Europskoj Amazoni

PARIZ – Vrijedni riječni krajolik Mure, koji se proteže na 13.000 ha u Austriji, službeno je proglašen rezervatom biosfere od strane UNESCO-a te tom prilikom WWF Adria čestita na iznimnom uspjehu svima onima koji su tome pridonijeli.

„Proglašenje austrijskog rezervata biosfere na Muri posljednji je komad slagalice koji omogućava zajedničku nominaciju Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske i Srbije za jedinstveni pentalateralni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav“, rekla je Ivana Korn Varga iz WWF Adrije.

WWF, ministarstva za okoliš i drugi partneri za zaštitu prirode iz svih pet zemalja proteklih 20 godina teže dugoročnoj zaštiti ovog područja kroz rezervat biosfere, prvi takav na svijetu. Donje dionice triju rijeka i njihova poplavna područja, koja se protežu kroz pet već spomenutih zemalja, čine jedan od najbogatijih i najraznolikijih krajolika u Europi.

Prirodna riječna dinamika stalno oblikuje nova staništa, koja su dom brojnih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, među kojima se nalazi preko 3.000 vrsta ptica. Primjerice, na ovom području nalazimo najveći broj gnijezdećih parova orla štekavca u Europi. Također, nekoliko vrsta riba poput jesetri ili dunavskog lososa koristi više od 700 km riječne duljine za migraciju. Identitet regije kao i životni standard njenih stanovnika u velikoj mjeri ovisi o Muri, Dravi i Dunavu. Njihova netaknuta poplavna područja štite naselja od poplava i osiguravaju čistu pitku vodu, dok prekrasni krajolici povećavaju potencijal za razvoj održivog turizma.

Današnje priznanje UNESCO-a otvara put za stvaranje najveće inicijative za zaštitu rijeka u Europi. Hrvatska i Mađarska 2012. su zaštitite svoj riječni krajolik, a slijede ih Srbija (2017.) i Slovenija (2018.).
„Zajedno i uz potporu UNESCO-a stvorit ćemo model održivog regionalnog razvoja koji će predstavljati novi korak u prekograničnoj suradnji. Zaštita i obnova triju rijeka središnji su dio budućeg razvoja ove regije“, dodala je Korn Varga.

Time se otvara mogućnost razvoja turizma orijentiranog prirodi, kao i malih obiteljskih gospodarstva te se povećava zaštita kulturnog nasljeđa.

Priznanje doline donje Mure kao rezervata biosfere otvara put povezivanju svih pet, već proglašenih rezervata, u jedinstveni pentalateralni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.
Rijeka Mura prolazi granicom između Austrije i Slovenije

Share This!

Help us spread the message