Biološka raznolikost Europe – ugroženo bogato nasljedstvo | WWF

Biološka raznolikost Europe – ugroženo bogato nasljedstvo

 rel=
Making Space for Nature
© Wild Wonders of Europe/Konrad Wothe/WWF
Golem je raspon staništa i vrsta koje čine bogato i biološki raznoliko naslijeđe Europe. Od vrhova Alpa, čarobnih sredozemnih obala, mističnih šuma Karpata i bogatih riječnih slivova u Dunavu do iberijskog risa u Španjolskoj i morskih kornjača u Grčkoj. Biološka raznolikost čarolija je našeg planeta!
No ovom blagu prijeti opasnost.

Prva procjena europske biološke raznolikosti (Europska komisija, srpanj 2009.) pokazala je da je najmanje 65% staništa i 52% vrsta od europske važnosti u opasnosti od izumiranja.

Glavni izravni uzroci gubitka biološke raznolikosti su ljudske aktivnosti poput promjene korištenja zemljišta, intenzivne poljoprivrede, zagađenja, neodrživog korištenja prirodnih resursa te klimatskih promjena.

Osim ovih, neuspjesi u upravljanju, nedostaci u procesu donošenja političkih odluka, kao i ekonomski i tržišni neuspjesi (više o uzrocima gubitka biološke raznolikosti u Europi) stavljaju naše prirodne resurse pod neodrživ pritisak.
Usluge koje dobivamo od prirode su besplatne!

Mi, ljudi, nismo samo dio bioraznolikosti, već i naš opstanak i dobrobit uvelike ovise o njoj. Štiteći je, vrednujući i upravljajući njezinim resursima na učinkovitiji način nije samo ključno za naš život i za život budućih generacija, nego ima smisla i s ekonomske točke gledišta.

Prirodni sustavi koji se temelje na zdravoj bioraznolikosti daju nam različite vrste usluga i društveno-ekonomske koristi, koje nazivamo uslugama ekosustava.

Hlađenje i filtriranje zraka, osiguravanje hrane, vlakana, goriva, pitke vodu, lijekova i zdravog tla, zaštita od poplava i erozije tla, skladištenje ugljika (važni u borbi protiv klimatskih promjena) tek su mali dio od usluga koje nam priroda besplatno pruža.

Izgubiti ili zamijeniti te ekosustave ili nije moguće ili su za to jednostavno neophodna ulaganja koja si ne možemo priuštiti.