Indeks živućeg planeta | WWF
 
	©  Staffan Widstrand

Indeks živućeg planeta

Svjetska bioraznolikost smanjuje se šokantnom brzinom. Veličine populacija kralježnjaka koje se mjere indeksom živućeg planeta (LPI) smanjile su se za više od pola u tek nešto više od 40 godina.

LPI, kojim se mjere trendovi u tisućama populacija sisavaca, ptica, gmazova, vodozemaca i riba diljem svijeta, pokazuje da je između 1970. i 2012. došlo do smanjenja od 58 posto. Ako se takav trend nastavi, do 2020. bi mogli doći do smanjenja od dvije trećine.

 rel=
LPI INFO
© WWF

LPI za 2016. temelji se na zapisima o veličini populacija tijekom vremena za:
•          4658 praćenih populacija za 1678 kopnenih vrsta
•          3324 praćene populacije za 881 slatkovodnu vrstu
•          6170 praćenih populacija za 1353 morske vrste
 
Informacije o vrstama prijetnji dostupne su za oko trećinu populacija koje se smanjuju. Glavne su prijetnje tim populacijama gubitak i uništavanje staništa, primjerice prenamjena prirodnih područja za potrebe širenja poljoprivrede, zatim prekomjerno iskorištavanje vrsta, poput neodrživog ribarstva.
Populacije kopnenih vrsta smanjile su se za 38 posto između 1970. i 2012. Veći je dio kopnene površine Zemlje sad izmijenio čovjek te je to ostavilo velik trag na bioraznolikosti. Međutim, zaštićena područja sad prekrivaju 15,4 posto kopnene površine Zemlje, što je najvjerojatnije usporilo pad indeksa za kopnene vrste u usporedbi s indeksima za slatkovodne i morske vrste.
LPI za slatkovodne vrste najviše se smanjio, čak za 81 posto između 1970. i 2012. Glavne su im prijetnje gubitak i uništavanje staništa, primjerice izravnim učincima brana i neodrživih crpljenja vode, a zatim prekomjernim iskorištavanjem vrsta.
Populacije morskih vrsta smanjile su se za 36 posto između 1970. i 2012. Do najvećeg je smanjenja LPI-ja za morske vrste došlo između 1970. i kasnih osamdesetih godina, a trend se nakon toga stabilizirao. Prekomjerno ribarstvo najčešća je prijetnja, a iako sad određeni segmenti ribarstva pokazuju znakove oporavka zahvaljujući snažnijim mjerama upravljanja, većinu ribljeg stoka koja najviše pridonosi globalnom ulovu riba sad se ili prekomjerno lovi ili je već u potpunosti izlovljena.

Saznajte više: Living Planet Index