Veliki utjecaj poljoprivrede na vrste i staništa | WWF

Veliki utjecaj poljoprivrede na vrste i staništa

 rel=
Obradive površine
© D. Župan, DZZP
 
Poljoprivreda je esencijalna za opskrbu hranom, za mnoga vlakna, poput pamuka, te za nova energetska rješenja poput biogoriva. 
 
To je također najveća svjetska industrija u kojoj je zaposleno više od milijarde ljudi te stvara više od trilijuna dolara vrijednosti hrane godišnje.
 
Poljoprivreda je i najveći pokretač gubitka staništa i biološke raznolikosti diljem svijeta. 
 
Poljoprivredna područja omogućuju važna staništa za mnoge biljke i životinje u divljini. Kad su poljoprivredni zahvati održivo upravljani, mogu pomoći očuvanju i obnovi kritičnih staništa, zaštiti slivnih područja i poboljšanju zdravlja tla te kvalitete vode. 
 
Međutim, ako se prakticira bez pažnje, poljoprivreda predstavlja najveću prijetnju vrstama i ekosustavima. Na mnoga WWF-ova prioritetna mjesta i vrste, poljoprivreda utječe negativno. 
 
	© Biljana Barić, DZZP
Monokultura suncokreta
© Biljana Barić, DZZP
 
	© Jasminka Radović, DZZP
Stočarstvo
© Jasminka Radović, DZZP