Ostali utjecaji | WWF

Ostali utjecaji

 rel=
Intensive agriculture is causing serious soil erosion in some areas of the Gulf of California, Mexico.
© Edward Parker / WWF
Poljoprivreda također ima utjecaj na bioraznolikost kroz introdukciju stranih vrsta, eroziju i sedimentaciju nizvodnih staništa uključujući i koraljne grebene. Ukupno, oko 85% poljoprivrednih zemljišta je degradirano erozijom, salinizacijom, kompresijom tla, gubitkom nutrijenata, biološkom degradacijom ili onečišćenjem te je tijekom zadnjih 150 godina polovica poljoprivrednog humusa izgubljena zbog neodrživih poljoprivrednih praksi.