S čime se sve treba boriti naš planet? | WWF

S čime se sve treba boriti naš planet?

WWF-ova prioritetna područja i vrste suočavaju se s nizom direktnih i indirektnih prijetnji koje uključuju: 
 
 • Gradnju cesta i kuća (gubitak staništa, brane, itd)
 • Uvođenje invazivnih vrsta 
 • Masovni turizam (obalni razvoj)
 • Trgovanje divljim životinjama i biljkama
 • Onečišćenje (u morskom okolišu, utječe na vrste)
 • Klimatske promjene (na vrste, šume, morski okoliš)
 
Naš rad u zaštiti prirode se direktno bavi ovim problemima. Međutim, tu priča ne prestaje…
 

Rad na pokretačima koji se nalaze iza ovih prijetnji

 
Borba protiv prijetnji nije dovoljna da se očuva biološka raznolikost i smanji ljudski ekološki otisak. 
 
Također trebamo uzeti u obzir i pokretače koji se nalaze iza tih prijetnji… sociološki, ekonomski i politički razlozi zbog kojih prijetnje otpočetka i postoje. 
 
Postoji mnogo takvih pokretača koji su složeni i međusobno povezani.
 
Pet ih je posebno važnih na globalnoj razini za prekomjerni izlov prirodnih resursa, onečišćenje i klimatske promjene.
 
Također, tih pet imaju ključnu ulogu u postizanju WWF-ovih dvojakih ciljeva:
 
 1. Očuvanje biološke raznolikosti 
 2. Smanjenje ekološkog otiska ljudi
 
Pokretači u akciji
 
Lako je uvidjeti kako primjerice izgradnja ogromnog turističkog kompleksa može ugroziti netaknutu obalu, ili kako je lov prijetnja tigrovima.  
 
WWF i mnoge druge udruge imali su veliki uspjeh u zaštiti pojedinih vrsta i područja boreći se protiv takvih neprimjerenih, čak ilegalnih razvoja i radnji. 
 
Međutim, da bi se održala dugotrajna zaštita bioraznolikosti i održivi otisak, moramo ići do samog korijena prijetnji: raznih faktora koji danas ugrožavaju i dozvoljavaju neodržive aktivnosti.
 
Na primjeru turističkog kompleksa: 
 
 • Daje li lokalna ili nacionalna vlada prioritet kratkotrajnom ekonomskom razvoju na račun dugotrajnog i održivog razvoja?
 • Hoće li turisti u budućnosti preferirati masovni turizam ili ekološki prihvatljivije opcije?
 • Podržavaju li ulagači kompleks zbog brze i kratkotrajne zarade?
 • Jesu li nacionalni zakoni toliko slabi da ne mogu zaštiti važna prirodna područja?
 • Imaju li turističke agencije standarde kojima bi se osiguralo da se štetne i ekološki neprihvatljive aktivnosti ne provode?
 
Ovo su osnovni pokretački koji se moraju uzeti u obzir tako da se razvojne i druge aktivnosti provode rutinski na održiv način i u prigodnim područjima – i više ne moramo voditi pojedinačne bitke. 

Zakoni i regulacije

Nacionalni i internacionalni zakoni, regulacije i zakonski okviri koji su povezani s npr. vodom, divljim svojtama, šumarstvom, ribarstvom, uporabom zemlje, siromaštvom, razvojem, poljoprivredom, energijom i emisijama CO2.
 
Zašto je to pokretač?
 
Takvi zakoni, regulacije i zakonski okviri uvelike utječu na uspješan ishod zaštite prirode. 

Financiranje od strane javnog sektora

Financiranja vezana za okoliš i razvoj koja su pod kontrolom vladinih institucija,  npr. kroz godišnje proračune, višestrane banke, nacionalne i regionalne banke za razvoj, internacionalnu pomoć, poticaje i programe podrške. 
 
Zašto je to pokretač?
 
Ta financiranja utječu gdje i kako se resursi upotrebljavaju i do kojeg stupnja se okolišni problemi uzimaju u obzir. 

Izbori potrošnje i vjerovanjate stav prema prirodi

Zašto je to pokretač?
 
Ono što mi odlučimo raditi i vjerovati naš je odabir. Bilo da odaberemo proizvode održivog podrijetla, ekološki prihvatljive opcije prijevoza ili zelenu energiju. Utjecaji naših kulturoloških preferiranja hrane s obzirom na okoliš, način na koji tretiramo našu prirodu, te naši stavovi prema konfliktu čovjeka i divljih svojti. 

Prakse poslovanja

Standardi, upute i etičnost poslovnog sektora koji utječu na okoliš kao što su poljoprivreda, ribarstvo, drvodjelstvo, proizvodnja papira, vodni sektor, rudarstvo te energetski sektor.  
 
Zašto je to pokretač?
 
Bez ekološki prihvatljivih standarda, poslovanja i industrije koja radi u tim sektorima vjerojatno će se povećati gubitak biološke raznolikosti i ljudski ekološki otisak. 

Financiranja privatnog sektora

Financiranja okolišnih problema koji su pod kontrolom privatnog sektora, npr. privatnih banaka, mirovinskih fondova, osiguravajućih fondova te ulagača u poslovanje i industriju.
 
Zašto je to pokretač?
 
Ta financiranja utječu na razvojne aktivnosti, poslovanje i industriju, transfer tehnologije te niz drugih sektora koji mogu imati nepovratan utjecaj na okoliš. 
Razumijevanjem i uključivanjem sa ključnim akterima iza ovih pokretačkih faktora -  organizacijama, poslovnim sektorom, zajednicama i individualcima, moći ćemo bolje usmjeriti naše strategije, akcije i stručnost te napraviti najviše od vaših ulaganja u naše sposobnosti.