Razlozi zaštite | WWF

Razlozi zaštite

Zaštićena područja temelj su očuvanja biološke raznolikosti koja ljudima pruža razne ekonomske, društvene i kulturne koristi.


Zaštićena područja temelj su državnih i međunarodnih strategija.

No, zaštićena područja također osiguravaju izravnu i neizravnu korist ljudima koja postaje sve šire cijenjena i vrednovana.

• Doprinos ljudskoj dobrobiti i održivom razvoju
Među ovim stvarima ključna je njihova uloga u osiguranju daljnje opskrbe širokog spektra prirodnih resursa i sadržaja koja je neophodna za dobrobit ljudi poput opskrbe vodom, slatke vode i lijekova, klimatskih prilagodbi i zaštite od prirodnih katastrofa. Nabrojat ćemo ih nekoliko.
Ova su usluge i dobra posebno važni za najsiromašnije ljude na svijetu koji se u velikoj količini oslanjaju na prirodne izvore za svoj život, prehranu i zdravlje. Propadanje okoliša potiče siromaštvo i društvene sukobe, te je značajna prepreka postizanja Milenijskih ciljeva razvoja (Millennium Development Goals ili MDGs) za iskorijenjenje siromaštva i gladi, poboljšanje zdravlja i postizanje ekološke održivosti.
Suprotno tome, održavanjem prirodnih resursa i sadržaja te osiguranjem novih mogućnosti života, zaštićena područja mogu pomoći u smanjenju siromaštva i poticanju održivog razvoja.
Dodatno, prijetnje biološkoj raznolikosti poput gubitka staništa, neodržive upotrebe prirodnih resursa, nejednakost i problemi upravljanja također često doprinose povećanju siromaštva.
Nastojanja očuvanja koja se odnose na ove probleme također mogu potaknuti i poboljšati život siromašnih zajednica u ruralnim područjima.

• Osiguravanje kulturne i duhovne koristi
Zaštićena područja također osiguravaju mogućnost rekreacije, kao i kulturnu i duhovnu korist ljudima diljem svijeta.
Na primjer, biološka raznolikost sve je više prepoznata kao važan dio jedinstvenih osobina ili vrijednosti naroda, što je usporedivo s vrijednim kulturnim znamenitostima. Zaštićena područja poput Nacionalnog parka Yellowstone u SAD-u ili rezervata Masai Mare u Keniji imaju isti odjek u svijesti naroda kao i, recimo, Taj Mahal ili katedrala Notre Dame.
Zaštita svetih i ostalih duhovnih znamenitosti također je značajna za mnogobrojna tradicionalna i osjetljiva društva, uključujući i mnogobrojno domorodačko stanovništvo.


• Korist u budućnosti?
Pomaganjem osiguranja neprekidnog postojanja čudesnog niza oblika života na našem planetu, zaštićena područja mogu donijeti korist u budućnosti koja bi (iako je trenutno nepredvidiva) mogla imati dalekovidni doseg za ljude diljem svijeta.
Na primjer, genetska raznolikost već je prepoznata kao vrijedan izvor još neotkrivenih medicinskih spojeva (koji će se upotrebljavati u medicini i farmaceutskoj industriji), a koji bi mogli koristiti u borbi protiv HIV-a/AIDS-a.
Biomimikrija u kojoj se znanstvenici oslanjaju na prirodne modele i procese u rješavanju problema ljudi pojavljuje se kao novi izvor inovativnih zamisli i rješenja.

 
	© WWF / Cat HOLLOWAY
Koraljni greben, Fiji
© WWF / Cat HOLLOWAY
Koraljni grebeni nisu samo dom za 25% cjelokupnog morskog svijeta, već osiguravaju prirodne resurse i sadržaje ljudima, i to u vrijednosti od 30 milijardi američkih dolara svake godine.

Ta dobra i usluge uključuju mrijestilišta komercijalnih vrsta riba, prihod od ribolova i turizma, zaštitu obale i medicinskih spojeva.
Koraljni grebeni i njihovi stanovnici također su zamršeno utkani u kulturnu tradiciju mnogobrojnih primorskih zajednica diljem svijeta

OČUVANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD – The Convention on Biological Diversity), najznačajniji svjetski pokušaj očuvanja i održive upotrebe biološke raznolikosti, prepoznaje vezu između biološke raznolikosti i održivog razvoja. Njen Program rada na zaštićenim područjima (PoWPA – Programme of Work on Protected Areas) djelomično cilja na doprinos smanjenju siromaštva i provedbi održivog razvoja, te podržava ciljeve Milenijskih ciljeva razvoja (MDG – Millennium Development Goals).