Razlozi zaštite: Biološka raznolikost | WWF

Razlozi zaštite: Biološka raznolikost

Svojstvena vrijednost vrsta i ekosustava samih zbog sebe čini biološku raznolikost vrijednom zaštite.
Život razdvaja naš planet, ali čudesno mnoštvo vrsta koje dijele naš zajednički dom nestaje velikom brzinom.

Zbog destruktivnih ljudskih aktivnosti trenutna stopa izumiranja vrsta barem je 100 do 1000 puta viša od očekivane prirodne stope. Ova se stopa gubitka biološke raznolikosti može usporediti s masivnim izumiranjima koja su se dogodila pet ili šest puta u povijesti Zemlje.
Zaštićena područja osnovno su oruđe za zaustavljanje ovog gubitka biološke raznolikosti.

Služe kao utočišta za vrste, genetsku raznolikost i ekološke procese koji ne mogu opstati u snažno kontroliranim krajolicima i morskim krajolicima. Također, osiguravaju prostor za prirodnu evoluciju i buduću ekološku obnovu.
Zaštićena područja također pomažu u dobivanju vremena za staništa i vrste koje su ugrozili globalno zatopljenje i klimatske promjene, a za to vrijeme svijet razvija jedino dugotrajno rješenje: smanjenje ispuštanja CO2(ugljičnog dioksida).
 
 
	© WWF / Christy Williams
Securing biodiversity and ensuring its sustainable use.
© WWF / Christy Williams
Biološka raznolikost (ili skraćeno bioraznolikost) naziv je koji obuhvaća raznolikost života na Zemlji i uzorke koje sačinjava.

Bioraznolikost obuhvaća milijune svih vrsta koje žive na našem planetu: biljke, životinje i mikroorganizme, kao i genetsku razliku unutar svake vrste, na primjer razliku između biljaka i vrsta stoke. Također uključuje mnoštvo različitih ekosustava na Zemlji, u kojima određene vrste sačinjavaju jedinstvene zajednice, u međusobnim odnosima jedne s drugima i sa zrakom, vodom i tlom oko sebe.