Razlozi zaštite: prirodni resursi i sadržaji | WWF

Razlozi zaštite: prirodni resursi i sadržaji

Prirodna staništa i ekosustavi osiguravaju širok raspon prirodnih resursa i sadržaja koji imaju golem doprinos i neophodni su za dobrobit ljudi. Zaštita tih područja neophodna je kako bi se postigao održivi razvoj.
 Prirodni resursi i sadržaji obuhvaćaju:
• Prilagodbu klime
Upravljanje hranom i otpadom 
Nadzor poplava 
Zaštitu obale 
• Opskrbu hranom i slatkom vodom gorivom, lijekovima građevinskim materijalom, plodnim tlom i čistim zrakom.

Ukupna vrijednost tih prirodnih resursa i sadržaja procjenjuje se na 33 trilijuna američkih dolara, što je veći iznos od ukupnog svjetskog bruto nacionalnog proizvoda (BNP-a).


No, razorne ljudske djelatnosti stvorile su gubitak biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava koji su uništeni alarmantnom brzinom.

Kao rezultat toga skoro je dvije trećine prirodnih sadržaja ugroženo.

Diljem svijeta ta činjenica doprinosi smanjenoj sigurnosti hrane, smanjenoj dostupnosti vode, smanjenim prihodima i zaštitom od prirodnih katastrofa, te lošijim zdravljem ljudi.
Siromašni iz ruralnih područja koji se izravno oslanjaju na prirodne resurse i sadržaje za hranu, zdravlje i život neravnomjerno su pogođeni time.
Milenijska procjena ekosustava iz 2005. zaključila je kako je propadanje prirodnih sadržaja značajna prepreka postizanju Milenijskih ciljeva razvoja (MDG – Millennium Development Goals), te kako bi ta zapreka mogla znatno pogoršati u sljedećih 50 godina. Također, ustanovila je kako su štetni učinci propadanja prirodnih sadržaja glavni pokretači siromaštva i društvenih sukoba.
Očuvanjem sigurnosti biološke raznolikosti i prirodnih staništa zaštićena područja imaju ključnu ulogu u osiguravanju stalne opskrbe osnovnim prirodnim resursima i sadržajima. Na taj način mogu doprinijeti smanjenju siromaštva i društvenih sukoba.

Usprkos tome, strategije razvoja, politike i programa često zanemaruju važnost zaštite prirode za postizanje dugotrajnih ciljeva održivog razvoja.
 
	© WWF / Chris MARAIS
Mbongolwane močvara, Južna Afrika
© WWF / Chris MARAIS
Močvara Mbongolwane u Južnoafričkoj Republici osigurava bogatstvo životnih resursa narodu Ntuli, uključujući vodu, materijale izrađene od biljaka za tkalačke obrte i kuće sa slamnatim krovovima, pašnjake i ispašu za stoku i zemlju za uzgoj biljaka.