Slatka voda | WWF

Slatka voda

Prirodne močvare i šume imaju glavnu ulogu u održavanju zaliha čiste slatke vode. Pošto je očuvanje šuma i močvara jeftinije od izgradnje postrojbi za obradu vode, zaštita tih područja osigurava ekonomični način održavanja zaliha pitke vode 
Čista slatka voda neophodna je za život i zdravlje ljudi. No, najsiromašniji ljudi na svijetu često oskudijevaju njome. To se u velikoj mjeri događa zbog široko rasprostranjenog uništavanja močvara i šuma.
Na primjer, močvare često djeluju kao divovske spužve koje upijaju kišu i polako je otpuštaju tijekom vremena. Također, visoko su učinkovita prirodna tvornica pročišćavanja vode koja upija kemikalije, filtrira onečišćenje i taloge (sedimente), tvari otopljene u vodi i neutralizira štetne bakterije. No, od 1900. više od 50% svjetskih močvara je nestalo, većinom zbog ljudskih djelatnosti.
Slično tome, voda iz slivova s prirodnim šumama kojima je dobro upravljano skoro je uvijek kvalitetnija, s manje taloga i onečišćenja. To se događa zbog toga što prirodne šume umanjuju rizik odrona zemlje, erozije i taloženja (sedimentacije) te filtriraju onečišćenja poput pesticida. Neke prirodne šume također povećavaju prirodni tok vode.
Otprilike trećina najvećih gradova svijeta u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju oslanjaju se na zaštićene šume za dio ili cjelokupnu potrebu zaliha vode. No, čest je slučaj kako su šume oko velikih gradova, uključujući i zaštićena šumska područja, ugrožene štetnim djelatnostima poput neskladnog korištenja zemlje i sakupljanja drva.
 
 
	© WWF / Yoshi SHIMIZU
Poljoprivrednici nose vodu iz udaljenog ribnjaka, Malava, Afrika.
© WWF / Yoshi SHIMIZU

VODA I SIROMAŠNI

 • 1.1 milijarda ljudi nema pristup vodi, a 2.6 milijarde ljudi nemaju adekvatna sanitarna sredstva. Većina tih ljudi živi u najsiromašnijim zemljama.
• Procjenjuje se kako 80% ljudi bez pristupa pročišćenoj vodi za piće živi u Subsaharskoj Africi, te u Istočnoj i Južnoj Aziji.
• 2005. godine u prosjeku je 4500 djece u dobi do 5 godina dnevno umrlo zbog posljedica opasne vode i nekadekvatne higijene.