Prijetnje i problemi | WWF

Prijetnje i problemi

Nitko ne zna koliko vrsta izgubimo godišnje kao ni koji je ukupan broj postojećih vrsta.

Ono što imamo…

 
Biolozi procjenjuju da na Zemlji danas postoji između pet i petsto milijuna vrsta biljaka, životinja i mikroorganizama, od kojih je samo 1,5 milijun imenovanih i opisanih. Ukupne procjene uključuju oko 300 000 biljnih vrsta, između četiri i osam milijuna kukaca te oko 50 000 kralješnjaka (od kojih je oko 10 000 ptica i 4000 sisavaca).
 

… i ono što gubimo

 
Danas se čak 23% (1130 vrsta) sisavaca i 12% (1194 vrsta) ptica smatra ugroženima prema IUCN-u. 
 

Zašto vrste nestaju?

 
Svjetska bioraznolikost se gubi brzinom puno većom od prirodne brzine izumiranja zbog promjena u upotrebi zemljišta, neodrživog iskorištavanja prirodnih izvora, invazivnih vrsta, klimatskih promjena, zagađenja i mnogih drugih razloga.
 
Ljudska prenamjena zemljišta koja rezultira u gubitku prirodnog staništa je najizraženija u tropskim šumama te manje intenzivna u umjerenim, sjevernim i arktičkim područjima. Zagađenje zbog depozicija atmosferskog dušika je najteže u sjevernim područjima u blizini urbanih centara, a invazivne vrste se najčešće uvode putem ljudskih aktivnosti.
 
Na gubitak vrsta također utječu:
  • Rastuća ljudska populacija i neodrživ životni stil konzumerizma
  • Povećana proizvodnja otpada i onečišćivača 
  • Razvoj urbanih područja
  • Internacionalni sukobi.