Što radimo? | WWF

Što radimo?

WWF u Dinarskom luku

U regiji Dinarskog luka, koja je dio mediteranske i dunavsko-karpatske ekoregije, WWF je prisutan od početka stoljeća. Kroz brojne projekte uspješno doprinosimo očuvanju biološke raznolikosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu*, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.

Cilj WWF Adrije je očuvanje prirodnog okoliša, biološke raznolikosti i ekoloških procesa u mediteranskoj regiji i na području Dinarskog luka. To provodimo kroz desetak aktualnih  projekata. 
 rel=
Regija Dinarskog luka pokriva područje osam zemalja
© Leo Burnett, WWF Adria

Područje rada WWF Adrije

ZAŠTIĆENA PODRUČJA Promoviramo osnivanje i dobro upravljanje zaštićenim područjima, kao i blisku suradnju s lokalnim stanovništvom i dionicima, naglašavajući dobrobiti ekosustava koje ta područja pružaju ljudima koji žive u njihovoj blizini. Potaknuli smo osnivanje mreže „Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida“, čiji su
članovi 50-ak parkova regije.

SLATKE VODE Provodimo projekte obnove i zaštite riječnih ekosustava i močvara u regiji Dinarskog luka, podižući svijest o opasnostima izgradnje hidroelektrana kako za biološku raznolikost tako i za lokalno stanovništvo. Zalažemo se za priznavanje Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav kroz Austriju, Hrvatsku, Mađarsku, Sloveniju i Srbiju pri UNESCO-u. 

ŠUME Radimo na unaprjeđenju procesa izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti te pomažemo proces njihove certifikacije u Bosni i Hercegovini. Potičemo razvoj jedinstvenih FSC standarda za gospodarenje šumskim resursima, provodimo edukaciju te podupiremo proces izrade zakona o šumama Federacije BiH.

MORE Surađujemo s morskim zaštićenim područjima kroz razvoj održivih gospodarskih aktivnosti i promicanje inicijative održivog turizma, temeljenog na prirodnim vrijednostima. Promičemo održivo ribarstvo podržavajući istodobno ribare i oporavak ribljeg fonda u zemljama u razvoju.

PODIZANJE SVIJESTI Provodimo promotivne kampanje i aktivni smo u radu sa školama s ciljem osvještavanja djece i odraslih o okolišnim problemima. Kako bismo osigurali život na kakav smo navikli, svi moramo poraditi na smanjenju ekološkog otiska.

IZGRADNJA KAPACITETA Provodimo treninge i aktivnosti razmjene iskustava za djelatnike zaštićenih područja i institucija te predstavnike nevladinih organizacija kako bi osigurali učinkovitiju zaštitu prirode u cijeloj regiji.

ODRŽIVO POSLOVANJE Surađujemo s tvrtkama da podignemo svijest o načelima održivog razvoja i društvenoj odgovornosti u poslovanju. Potičemo tvrtke da aktivno sudjeluju u rješavanju problema vezanih uz okoliš.
 

Dinarski luk

© Dusko Djuric © Jaroslav Pap © Cliff Romano Petesic © Ljubco Gjorevski © Jan Pirnat © WWF Adria © Luka Pintar © WWF/ Ivana Korn Varga © wwf Medpo © Petra Boić Petrač / WWF Adria © Ruben Smit / Wild Wonders of Europe © Wild Wonders of Europe / Daniel Zupanc / WWF © Szilard Kovacs © Wild Wonders of Europe Milan Radisics / WWF © WWF © Brijuni Islands National Park © Ramona Topic / DZZP © WWF