Ekoregija Dinarskog luka | WWF

Ekoregija Dinarskog luka

(Protected Areas for a Living Planet – Dinaric Arc Ecoregion)

Projekt „Zaštićena područja za živući planet – Ekoregija Dinarskog luka“ provodio se u periodu od 2007.-2012. godine. Države uključene u projekt bile su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija.

Projekt „Zaštićena područja za živući planet“ provodio se u još 4 ekoregije gdje je biološka raznolikost također vrlo velika, u Dunavsko-karpatskoj, Kavkaskoj, Zapadnoj Africi te Altaj-sajanskoj ekoregiji.

Projekt je polučio velik uspjeh u cijelom svijetu te je dao podršku vladama prilikom osnivanja mnogih zaštićenih područja. U ekoregiji Dinarskog luka je nakon potpisivanja Big Win izjave, u 2008. godini, kojom su se ministarstva okoliša zemalja uključenih u projekt obvezale da će snovati nova zaštićena područja te su i izvršile svoje obećanje te je osnovano 14 novih zaštićenih područja.

Svrha projekta bila je pomoći vladama navedenih zemalja u provedbi Programa rada na zaštićenim područjima u okviru Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD PoWPA), a sukladno zahtjevima europske integracije i gospodarskog razvoja u okolnostima usporenog društvenog i gospodarskog rasta.

Stvaranje povoljnih uvjeta za uspješnu provedbu CBD Programa rada na zaštićenim područjima temeljilo se na unaprjeđenju informacija o biološkoj raznolikosti, učinkovitosti upravljanja i financiranja zaštićenih područja.