Informacije o biološkoj raznolikosti | WWF

Informacije o biološkoj raznolikosti

Kroz projekt se poboljšalo stanje dostupnosti informacija o biološkoj raznolikosti.

Na razini ekoregije Dinarskog luka provedena je Analiza reprezentativnosti zaštićenih područja (Dinaric Arc Ecoregion Gap Analysis) iz koje je moguće vidjeti koliko je osjetljivih staništa i vrsta unutar samih zaštićenih područja. Temelji se na 55 topografskih karata, 14 Landsat satelitskih snimaka i preračunatim SRTM podacima, koji su prekriveni slojem postojećih zaštićenih područja.

Model je podijeljen po 200-metarskim visinskim pojasevima i preklopljen s 10morskih i 24 kopnena staništa, te područjima nastanjenosti vrstama (pet špiljskih vrsta, 27 malih kopnenih sisavaca, 33 gmaza, 15 vodozemaca, 45 slatkovodnih riba i četiri velika sisavca). Rezultati pokazuju zastupljenost pojedinih vrsta i staništa u postojećoj mreži zaštićenih područja, u teritoriju pojedine države i u području Dinarskog luka, što omogućava daljnje analize na razini čitavog dinarskog krajolika i unutar pojedine zemlje, te na području cijele dinarske ekoregije.

Provedena je i Procjena statusa zaštićenosti kralježnjaka Ekoregije Dinarskog luka (Conservation Status Assessment of Vertebrate Species of the Dinaric Arc Ecoregion) te je izrađen Prijedlog za izradu Nacionalne strategije o stranim invazivnim vrstama u Republici Hrvatskoj koji će poslužiti kao podloga za izradu strategije upravljanja te se moći koristiti i kao model za ostale zemlje u ekoregiji.

Na kraju projekta proveden je i Pregled stanja Programa rada na zaštićenim područjima Konvencije o biološkoj raznolikosti.