Jačanje kapaciteta u institucijama nadležnim za provedbu Programa rada na zaštićenim područjima | WWF

Jačanje kapaciteta u institucijama nadležnim za provedbu Programa rada na zaštićenim područjima

Potrebe su procijenjene tijekom 2008. godine, a njihova prioritizacija i plan obuke izrađeni su 2009.

Dio prioritetne obuke provodio se u okvirima projekta, a započet je Brzom procjenom i prioritizacijom učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima (Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Areas Management / RAPPAM), koja je provedena u svim nacionalnim parkovima i parkovima prirode u ekoregiji, te u županijskim javnim ustanovama za zaštitu prirode.

Rezultati su osvijetlili segmente upravljanja koje treba nadalje unaprijeđivati. Jedan od njih je financiranje zaštićenih područja te se iz tog razloga provela obuka o vrednovanju usluga ekosustava i njihovom doprinosu širem gospodarstvu te je urađena studija Vrednovanje doprinosa ekosustava Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i Parka prirode Velebiti te studija Vrednovanje usluga ekosustava Regionalnog parka Škocjanska Jama.

Završena je također i studija Među-sektorski dijalog kao podloga zaštiti prirode u Bosni i Hercegovini - pilot studija Nacionalni park Una iz koje se može vidjeti nužnost suradnje različitih sektora (sektor voda, poljoprivrede, šuma, okoliša, prirode, itd.) kako bi se zaštićeno područje što adekvatnije upravljalo i očuvalo. Ostale aktivnosti iz plana obuke ponuđene su partnerima u Dinarskoj inicijativi (DAI), no odjek je izostao. Pretpostavlja se da je razlog tomu velik broj projekata vezanih uz pristupni proces EU koji gotovo svi sadržavaju komponente jačanja kapaciteta.