Politička volja i obvezivanje donositelja odluka i dionika | WWF

Politička volja i obvezivanje donositelja odluka i dionika

Kvalitetna informacija i uvježbanost nisu dostatni ako ne postoje iskrena volja i spremnost za provedbu od strane donositelja odluka.

Osim potpisanih memoranduma o razumijevanju, velik korak u smjeru suradnje na provedbi programa učinjen je prigodom 9. Konferencije zemalja članica Konvencije o biološkoj raznolikosti (Bonn, 2008), kada su svih pet zemalja kojima se pridružila i Srbija pristupile Big Win inicijativi i potpisale zajedničku izjavu o suradnji na unaprjeđenju sustava zaštićenih područja i prekograničnoj suradnji. Osim zajedničke izjave, svaka zemlja sastavila je i svoj popis aktivnosti kojima se ubrzava provedba Programa na zaštićenim područjima. Do kraja projekta, provedeno je 80 % zacrtanih planova u okviru Big Win inicijative.

Big Win inicijativa pokrenula je niz aktivnosti i izvan okvira ovoga projekta, od kojih valja naglasiti dva nova projekta: Okoliš za stanovnike Dinarskog luka i Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za prilagodbu EU propisima za zaštitu prirode .

Izrada poslovnog plana po jednog zaštićenog područja u svakoj zemlji također je dio izvornog plana rada u ovoj sastavnici projekta. Međutim, proračun projekta dopuštao je izradu samo jednog poslovnog plana. Kao pilot područje odabran je Park prirode Sečoveljske solane, kao jedini park u ekoregiji kojim upravlja tvrtka, u ovom slučaju 'Mobitel' te je urađena Financijska strategija i poslovni plan navedenog parka.

Napori da se prikupe sredstva za izradu poslovnih planova u ostalim zemljama su u tijeku. Prijedlog projekta može se vidjeti na web stranici CBD LifeWeb.
 
 
	© WWF/ Ivana Korn Varga
Nacionalni park Durmitor, Crna Gora
© WWF/ Ivana Korn Varga
 
	© WWF/ Ivana Korn Varga
Radionica o stranim invazivnim vrstama 2011.
© WWF/ Ivana Korn Varga