Uspješno završen projekt "Živuće srce Europe" | WWF

Uspješno završen projekt "Živuće srce Europe"

2006. godine WWF-ov Mediteranski program započeo je ambiciozan projekt za implementaciju europske ekološke mreže Natura 2000 u Bosni i Hercegovini (BiH) prema Europskoj direktivi o staništima, koji je završen sredinom 2011. Uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Norveške i suradnjom sa WWF Norveška, cilj projekta „Živuće srce Europe” bio je prikupiti podatke i stvoriti popis staništa i vrsta navedenih u Direktivi o staništima, kako bi se stvorili kapaciteti u relevantnim institucijama da nominiraju područja za mrežu Natura 2000 u BiH.

Najznačajniji rezultat projekta su geografski informacijski sistem (GIS), publikacija i interaktivna mapa Natura 2000 u Bosni i Hercegovini, koje nude pregled i detaljne informacije o vrstama i staništima iz Direktive o staništima, koja su prisutna u BiH. Obavljanje ovog ogromnog posla uspjeli smo dostići zahvaljujući velikim naporima domaćih i međunarodnih stručnjaka pod izravnim nadzorom vlasti BiH.

U cilju poboljšanja sustava zaštite prirode kroz prikupljanje i praćenje podataka, WWF je proveo više terenskih aktivnosti, stručnih treninga i radionica, kako bi se suradnici mjerodavnih institucija educirali na području poznavanja sistema Natura 2000 i GIS analiza.

Projekt je također bio usmjeren na jačanje nacionalnih kapaciteta za identifikaciju staništa i vrsta koje postoje u BiH, a koje su zaštićene propisima EU.

„Rezultati, koje je postigao projekt 'Živuće srce Europe', predstavljaju značajan korak naprijed prema članstvu u EU u pogledu zašite prirode“, rekao je Branko Vučjak, projektni koordinator WWF-a. „U četiri godine uspjeli smo identificirati, popisati i kartirati sva najznačajnija prirodna staništa te biljne i životinjske vrste prema Direktivi o staništima koje je potrebno zaštiti kako bismo očuvali bogatu biološku raznolikost Bosne i Hercegovine.“

WWF će nastaviti svoju prisutnost i rad u Bosni i Hercegovini i nakon završetka projekta „Živuće srce Europe”. U cilju zaštite najistaknutijih vrsta i staništa u jednoj od najbogatijih zemalja Europe po biološkoj raznolikosti, WWF je u BiH pokrenuo nekoliko projekata, od Inicijative za održivu hidroenergiju, do projekta za održivo upravljanje šumama i povezivanje parkova prirode iz cijele regije Dinarskog luka u jedinstvenu mrežu.

Za više informacija o projektu: Branko Vučjak, bvucijak@gmail.com

no app loaded

Get Adobe Flash player

NATURA 2000 U BOSNI I HERCEGOVINI

 
	© WWF
Interaktivna mapa, Natura 2000 Bosna i Hercegovina
© WWF

 
	© WWF
Publikacija Natura 2000 BIH
© WWF