Jačanje mreže zaštićenih morskih područja u Hrvatskoj | WWF

Jačanje mreže zaštićenih morskih područja u Hrvatskoj

 rel=
telascica
© Velid Jakupovic
Projekt MedPAN South je pokrenut kako bi se unaprijedilo učinkovito upravljanje zaštićenim morskim područjima na Sredozemlju. Puni naziv projekta je „Razvoj mreže Sredozemnih morskih i obalnih zaštićenih područja kroz poticanje stvaranja i upravljanja zaštićenim područjima na Sredozemlju unutar nacionalne jurisdikcije trećih zemalja“, a skraćeni naziv je «MedPAN South».

Cilj projekta je jačanje učinkovite zaštite važnih sastavnica obalne i morske biološke raznolikosti Sredozemlja kroz unaprjeđenje upravljanja postojećim zaštićenim morskim područjima te kroz promicanje uspostave novih zaštićenih morskih područja. Projekt uključuje provedbu pet pilot projekata u Alžiru, Tunisu, Libiji, Turskoj i Hrvatskoj, te regionalne aktivnosti jačanja kapaciteta i komunikacije vezano uz upravljanje zaštićenim morskim područjima.

Pilot projekt u Hrvatskoj ima naziv „Jačanje mreže zaštićenih morskih područja u Hrvatskoj“, a njegovi glavni ciljevi su:

• Podržati javne ustanove zaštićenih morskih područja u Hrvatskoj, koje su uključene u projekt, u postupnom razvoju plana upravljanja njihovog zaštićenog područja.

• Ojačati kapacitet javnih ustanova, uključenih u projekt, u pitanjima vezanim za upravljanje zaštićenim morskim područjima.

• Poboljšati umrežavanje zaštićenih morskih područja u Hrvatskoj, te drugih relevantnih institucija, te njihova integraciju u MedPAN (http://www.medpan.org/) i AdriaPAN (http://triviadicerrano.blogspot.com/) mreže u svrhu poticanja razmjene podataka, dobrih praksi i rješavanja problema vezano za upravljanje zaštićenim morskim područjima.
 
 
	© WWF MedPo
Internetska kampanja "Zaštićena morska područja"
© WWF MedPo
U subotu 21. srpnja, WWF je pokrenuo javnu kampanju osmišljenu za podizanje svijesti o zaštićenim morskim područjima na Sredozemnom moru te o važnosti da takvih područja bude mnogo više. Cilj ove kampanje je povećati broj zaštićenih morskih područja na Sredozemlju putem peticije koja će biti predstavljena „vođama“ tog područja koji će se u studenom 2012. godine okupiti na forumu o zaštićenim morskim područjima.
Posjetite mediterranean.panda.org i pročitajte više o važnosti zaštićenih morskih područja na Sredozemlju, te ne zaboravite potpisati peticiju kojom možete pomoći njihovom utemeljenju!
Tijekom projekta organizirane su tematske radionice za postupan razvoj planova upravljanja, pružana je tehnička podrška parkovima u razvoju pojedinih faza plana upravljanja (stručnjaci, studije i sl.), te su organizirane trening radionice i studijske razmjene vezane uz specifičnosti upravljanja zaštićenim morskim područjima. Neke od tematskih radionica su Metodologija i zakonski okvir izrade planova upravljanja, Karakterizacija zaštićenih morskih područja i Monitoring i evaluacija plana upravljanja. Neke od trening radionica su Uključivanje dionika u izradi planova upravljanja zaštićenih morskih područja, Planiranje upravljanja zaštićenih morskih područja, Zonacija zaštićenih morskih područja, te regionalna trening radionica Planiranje za održivo ribarstvo u zaštićenim morskim područjima. Na regionalnoj razini se provodi i proces procjene potreba za jačanje kapaciteta u pitanjima vezanim za upravljanje zaštićenim morskim područjima.

Također, svake se godine održavao sastanak Koordinacijskog odbora projekta čiji su članovi predstavnici svih relevantnih institucija, od nacionalnih parkova i parkova prirode uključenih u projekt, koordinatora projekta Udruge Sunce, resornog ministarstva – Ministarstva zaštite prirode i okoliša, te stručnih tijela iz područja zaštite prirode poput Državnog zavoda za zaštitu prirode, Agencije za zaštitu okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, do svih ostalih relevantnih ministarstava (njih ukupno osam).

Partneri projekta su Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, te javne ustanove – nacionalni parkovi Brijuni, Kornati i Mljet, te parkovi prirode Lastovsko otočje i Telašćica. U projekt su, u skladu s interesima i financijskim mogućnostima, bile uključene i obalne županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, koje su sudjelovale na radionicama i obukama.

Regionalni koordinator projekta je WWF-ov Mediteranski ured, a pilot projekta u Hrvatskoj Udruga Sunce. Projekt je financirala Europska komisija (EuropeAid), Fonds Francais pour l'Environment Mondial (FFEM) i MAVA fondacija. Trajao je četiri godine (2009. – 2012.) i implementiran je u uskoj suradnji sa Tajništvom novo uspostavljene MedPAN mreže i UNEP MAP Regionalnog centra za posebno zaštićena područja (RAC/SPA).

Rezultat projekta su prijedlozi plana upravljanja svih javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode na morskom području uključenih u projekt koji su predani na prethodno mišljenje Ministarstvu kulture i Državnom zavodu za zaštitu prirode.

Više o ovom projektu možete pročitati na stranicama WWF Mediteran kao i na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i nevladine organizacije Sunce.

 
	© Udruga studenata biologije BIUS/ Petar Glažar
Lastovo- skrivena luka
© Udruga studenata biologije BIUS/ Petar Glažar
 
	© Udruga Sunce / A. Rossetti
Podmorje
© Udruga Sunce / A. Rossetti

Prepoznajte vrijednost naše prirode

 
	© Dinarc Arc Ecoregion
Pronađite informacije, priče i primjere dobre prakse kako se prirodne vrijednosti mogu održivo koristiti za ekonomski i društveni napredak naše regije.
 
  • Više o ovom projektu možete pronaći na međunarodnim stranicama WWF-a na wwf.panda.org/msp