Natura 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori | WWF

Natura 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori

Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori za primjenu EU propisa za zaštitu prirode; trogodišnji je projekt kojeg je WWF proveo s nevladinim organizacijama Mladi istraživači Srbije I Green Home, u partnerstvu s Daphne Institutom za primjenjenu ekologiju te crnogorskim Zavodom za zaštitu prirode. Projekt je financiran od strane Ministarstva vanjskih poslova kraljevine Norveške 
 
	© WWF
Projekt financira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške
© WWF
 
	© WWF
Fact sheet Natura 2000
© WWF
Cilj projekta bio je pomoći Srbiji i Crnoj Gori pri prilagodbi primjene EU propisa vezanih uz okoliš kao dio legislativa o zaštiti prirode koristeći pri tome znanje stečeno iz već postojećih projekata iz susjednih zemalja. 
 
Kako se velik dio europske biološke raznolikosti nalazi u regiji Dinarskog luka, proširenje Natura 2000 na središnju i istočnu Europu iznimno je važno za ostvarivanje političkih ciljeva EU vezanih uz bioraznolikost. Ovdje su tradicionalni kulturni krajobrazi i velika područja divljine očuvani na razini s kojom se većina zemalja članica EU ne može mjeriti. Izazovi zemalja koje još nisu članice EU jest osigurati održivi razvoj u očuvanim i bogatim ekosustavima te na taj način stvoriti temelje za dugoročan razvoj i napredak. U tom procesu ključnu ulogu imaju upravo instrumenti EU za zaštitu prirode. Također, geografski prioriteti (kopneni, slatkovodni i morski) u Srbiji i u Crnoj Gori su dio WWF-ovog Globalnog programa okvira prioritetnih mjesta i G200 ekoregija.

Sveukupna projektna namjera i ciljevi – Projektna vizija (za 2012)
 
Republika Srbija i Republika Crna Gora preuzimaju i primjenjuju EU zakone o zaštiti prirode (Direktiva o staništima i Direktiva o pticama) te podržavaju regionalnu suradnju s ciljem postizanja međunarodnih obveza sprječavanja daljnjeg gubitka bioraznolikosti.  
Razvojni cilj projekta bio je ojačati vještine i sposobnosti vlasti, stručnih ustanova i civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori kako bi se omogućila uspješna prilagodba zakonskim standardima za zaštitu bioraznolikosti Europske unije te na taj način napravio važan korak u osiguravanju europske i euro-atlantske integracije. 
 
Ciljevi projekta su:
  1. Pružiti potporu Zavodu za zaštitu prirode u Crnoj Gori u uspostavi funkcionalne Natura 2000 baze podataka s kartiranim, dopunjenim i terenski potvrđenim podacima
  2. Obučiti, osnažiti i organizirati nevladin sektor u Srbiji i Crnoj Gori kako bi uspješno obavljali svoju ulogu u pitanjima vezanim uz prirodu tijekom procesa pristupanja EU
  3. Osigurati da ključni vladini sektori u Srbiji i Crnoj Gori razumiju politiku EU spram zaštite prirode, uspostaviti komunikaciju i započeti s integracijom EU zahtjeva o zaštiti prirode u donošenju propisa i zakona.
  4. Osigurati da nacionalno zakonodavstvo i međunarodni okviri financiranja podržavaju održivi razvoj i zaštitu prirode u Srbiji i u Crnoj Gori
 
Glavna zamisao projekta bila je izgraditi kapacitete u vladinim institucijama te istovremeno ojačati angažman civilnog sektora u zaštiti prirode kako bi obavili svoju ulogu tijekom procesa pristupanja EU u pitanjima vezanim uz prirodu.
 
WWF je s projektnim partnerima praktičan vodič državnim vlastima (ministarstva i stručne ustanove) u Srbiji i Crnoj Gori za razumijevanje, preuzimanje i primjenjivanje  zakonodavstva Europske unije o zaštiti prirode kroz razmjene stručnjaka, obuku, radionice te poticanje komunikacije među relevantnim sektorima/dionicima. Tehničku podršku u procesu pripreme za Natura 2000 primaju I stručne ustanove poput Zavoda za zaštitu prirode ili Instituta za biologiju mora, dok je nevladin sektor u Srbiji i Crnoj Gori, vođen Mladim istraživačima Srbije i Green Homeom u Crnoj Gori, organiziran u mreže nevladinih udruga koje rade na pitanjima procesa pristupanja EU, te posebice podržavanja Natura 2000 (potpisan Sporazum o razumijevanju). Pažnja se posvećuje razvijanju modula obuke temeljenog na potrebama jačanja kapaciteta i uspostave mehanizama za razmjenu informacija (od strane EU, regije, između nacionalnih ustanova i mreže nevladinih udruga). 
 
U sklopu ovog projekta tiskan je letak o Natura 2000 – PDF verziju možete preuzeti OVDJE
Saznajte više o rezultatima projekta!

Posjetite naš blog

  • Official logo of Natura 2000 network of EC 
	© EU
     Sve aktivnosti vezano uz Natura 2000 u regiji, kao i same podatke o ekološkoj mreži možete pronaći na blogu koji je nastao unutar projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" - ngonatura2000.blogspot.com