Obnova močvarnih staništa na području Mure, Drave i Dunava | WWF

Obnova močvarnih staništa na području Mure, Drave i Dunava

 rel=
Ribnjak Podunavlje
© Petra Boic Petrac / WWF
Projekt obnove ribnjaka Podunavlje u Kopačkom ritu te restauracije vlažnih livada i bara na području Štrbca u Gornjem Podunavlju
WWF je u siječnju 2011. godine započeo dvogodišnji projekt obnove ribnjaka u Kopačkom ritu. Naziva „Obnova močvarnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“, projekt je obuhvaćao i restauraciju vlažnih livada i bara na području Štrbca u Gornjem Podunavlju u Srbiji.
 
Obnova močvarnog staništa od 570 ha u Kopačkom ritu odvijala se na ribnjacima Podunavlje blizu Kopačeva. Ribnjaci su napušteni prije nekoliko godina te je došlo do zaraštavanja močvare i smanjenja njenih funkcija i vrijednosti što je negativno utjecalo na biološku raznolikost. Obnovom ovog područja ono ponovno može služiti kao područje za hranjenje, odmaranje i razmnožavanje mnogim rijetkim i ugroženim vrstama. 
 
Obnova ribnjaka uključivala je uklanjanje vrbika, produbljivanje dna ribnjaka, izgradnju turističkih staza i promatračnica te postavljanje informacijskih sadržaja. Radovi su počeli u jesen 2011., a na koncu projekta potpisana je Deklaracija o suradnji Parka prirode Kopački rit i WWF-a na tom području. Obnova ribnjaka u budućnosti će omogućiti ponovnu proizvodnju ribe koja bi mogla donijeti i pozitivne efekte lokalnom stanovništvu te socijalno-ekonomskoj situaciji u regiji. 
 
Projekt je proveden uz financijsku potporu tvrtke The Coca-Cola Company s kojom je WWF uspostavio partnerstvo s ciljem obnove poplavnih područja duž Dunava kako bi se javnosti i donosiocima odluka pokazale sve koristi močvarnih sustava te osigurala kritična staništa za bogatu floru i faunu Dunavskog sliva.