Okoliš za ljude u Dinarskom luku | WWF

Okoliš za ljude u Dinarskom luku

Projekt „Okoliš za stanovnike Dinarskog luka“, punog naziva „Održavanje ruralnih zajednica i njihovih tradicionalnih krajolika kroz jačanje upravljanja okolišem na prekograničnim zaštićenim područjima Dinarskog luka“, trajao je od 2009. do kraja 2012. godine u realizaciji IUCN-a (International Union for Conservation of Nature), WWF-ovog Mediteranskog programa i SNV-a (Netherlands Development Organisation), uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Finske. 
 
Dinarski luk na jugoistoku Europe je područje s bogatom prirodnom i kulturnom baštinom. Na ovom području se nalaze velike i gotovo netaknute šume i zdrave populacije velikih zvijeri (medvjed, ris, vuk, zlatni šakal), te predstavlja vodom najbogatije područje na Mediteranu u smislu slatkovodnih ekosustava. Međutim, ove kvalitete su ugrožene zbog trenutne gospodarske krize i ranijih društveno-političkih okolnosti. Posljedice napuštanja sela i degradacije prirodnog okoliša imaju snažan utjecaj na egzistenciju mnogih ruralnih zajednica u regiji. Ipak, nedavna događanja pružaju mogućnost zaštite biološke i kulturne raznolikosti Dinarskog luka - potpisan je “Big Win”  sporazum kojim su se vlade zemalja jugoistočne Europe približile viziji velike prekogranične mreže zaštićenih područja, te koja se proteže kroz ovu ekološki značajnu regiju. Ova zajednička predanost će pomoći u očuvanju bogate biološke i kulturne raznolikosti spomenute regije, pri čemu se prednost daje rastu nacionalnih gospodarstava i stvaranju konkretne osnove za dugoročnu regionalnu suradnju.
 
Na osnovu obaveza preuzetih u “Big Win”-u, kao i na pretpostavkama inicijative zemalja Dinarskog luka (DAI), tri organizacije su udružile napore u pravcu uspostavljanja projekta „Okoliš za stanovnike Dinarskog luka“, u okviru kojega su pružili pomoć prekograničnoj suradnji na očuvanju ključnih prirodnih i kulturnih znamenitosti. 
 
Pokrivajući šest pilot područja (NP Plitvička jezera-NP Una, NP Durmitor-NP Sutjeska, NP Tara-Drina, delta Neretve, planina Dinara, i Prokletije / Bjeshkët e Namuna), projekt je promovirao prirodne i kulturne vrijednosti područja, uz poboljšanje života lokalnog stanovništva, kroz poboljšanu regionalnu suradnju i ojačano upravljanje okolišem.
 
Širok raspon aktivnosti poduzet je na različitim razinama, uključujući:
 
  • Uspostavljanje lokalnih privatno-javnih partnerstava sa ciljem očuvanja prirodne baštine, te njezine upotrebe; 
  • Identicifiranje aktivnosti na području turizma, šumarstva, poljoprivrede i očuvanja vrijednih područja; 
  • Povećanje kapaciteta za prepoznavanje i vrednovanje lokalne biološke raznolikosti i kulturnih vrijednosti; 
  • Usklađivanje prioriteta za poduzimanje zajedničkih prekograničnih aktivnosti; 
  • Procjenu potencijala za uspostavljanje prekograničnih zaštićenih područja; Integriranje aktivnosti u šire europske okvire za očuvanje prirode; 
  • Stvaranje polaznih točaka za ključne donosioce odluka iz različitih zemalja za potrebe interakcije i koordiniranje aktivnosti. 
 
Više o projektu: http://www.dinaricarc.net  
 
	© IUCN _Tomasz Pezold
Prokletije
© IUCN _Tomasz Pezold
 
	© IUCN _Tomasz Pezold
Plitvicka jezera
© IUCN _Tomasz Pezold
 
	© IUCN_Boris Erg
Tara
© IUCN_Boris Erg