Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na Zapadnom Balkanu | WWF

Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na Zapadnom Balkanu

Početkom 2010. godine počela je implementacija projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na Zapadnom Balkanu“, a provodili su ga Mladi istraživači Srbije s partnerima WWF Mediteranski program, NVO Green Home iz Crne Gore te NVO Sunce iz Hrvatske. Projekt financiran iz IPA pristupnih fondova EU završio je krajem 2011. godine. 
Projektni tim radio je na jačanju kapaciteta ekoloških nevladinih organizacija za zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti i prirodnih bogatstava u Crnoj Gori i u Srbiji promovirajući i podržavajući implementaciju ključnih zakonskih osnova Europske unije (Natura 2000) te regionalnih inicijativa o svijesti o klimatskim promjena (Sat za planet Zemlju).
 
U prvome razdoblju ovoga projekta obavljeni su sastanci s NVO mrežama u Srbiji i u Crnoj Gori. Mreža „Natura 2000 resursni centar Srbije“ okuplja 58 nevladinih organizacija, dok „Natura 2000 info centar“ iz Crne Gore okuplja 40 nevladinih organizacija. Projektni tim u Srbiji i u Crnoj Gori imao je sastanke s članovima obiju mreža, a radilo se i na strategijama za obje mreže s ciljem definiranja rada mreža u narednih pet godina. 
 
U prvoj je projektnoj godini nekolicina predstavnika NVO iz obje države bila na studijskom putovanju u Barceloni gdje ih je ugostio stručnjak za jačanje kapaciteta iz WWF-a Christoph Stein. Sudjelovali su na treningu o networkingu s ciljem da nauče o raznim iskustvima i pristupima NVO networkingu. Predstavnici mreža bili su i u Bruxellesu na predavanjima održanima u sklopu People to People programa o Natura 2000 za zemlje koje još nisu postale članicama EU. Tijekom druge projektne godine održano je studijsko putovanje u Hrvatsku, gdje su krajem svibnja predstavnici NVO-a sudjelovali na radionicama u Zadrugdje im je NVO Sunce pripremilo zanimljiv program za razmjenu iskustava s hrvatskim stručnjacima za Natura 2000. 
 
U sklopu projekta održano je nekoliko treninga. U Beogradu je 2010. godine održan trening „Politike biodiverziteta i veštine zagovaranja“ koji je okupio dvadesetak predstavnika iz obiju mreža. Slušali su o bioraznolikosti u EU, o lobiranju te ukratko o komunikaciji, o kojoj se puno više govorilo tijekom trodnevnog treninga održanog krajem 2010. u Podgorici. Tada je dvadesetak predstavnika nevladinih organizacija slušalo predavanja o umijeću komuniciranja s dionicima o Natura 2000. 
 
Komunikacija je bila izuzetno važan dio ovog projekta, pa je u tu svrhu pokrenut i blog „Natura 2000 na zapadnom Balkanu“, koji se nalazi na adresi ngonatura2000.blogspot.com . Na njemu se objavljuju, između ostaloga, i svi tekstovi iz e-newslettera   koji je tri puta godišnje dvojezično pripreman s temama o Natura 2000 i poslan na otprilike 400 adresa u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Albaniji. Tijekom projekta objavljeno je šest brojeva newslettera koje možete preuzeti na našoj stranici.
 
U finalnoj fazi projekta provodile su se lokalne akcije, odnosno 11 projekata u Srbiji i 6 projekata u Crnoj Gori koje su pripremali i provodili NVO-i iz spominjanih mreža, a financirani su iz projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“. Na natječaj je pristiglo 36 projekata, a odabrani projekti ticali su se biološke raznolikosti, Natura 2000 te Sata za planet Zemlju, kao još jedne aktivnosti koju je podržavao ovaj projekt. Rezultati tih lokalnih aktivnosti bili su predstavljeni u listopadu 2011. na finalnoj radionici u Beogradu, a potom i na izložbi u beogadskom SKC-u. Uz izloženih 30 fotografija, predstavljeni su svi projekti lokalnih akcija te publici dani savjeti kroz 15 načina kako očuvati prirodu.
 
Više o projektu pročitajte na internetskog stranici Mladih istraživača Srbije
 
	© Petra Boic Petrac / WWF
Studijsko putovanje u Hrvatskuk - NP Krka, Burnum
© Petra Boic Petrac / WWF
 
	© Petra Boic Petrac, WWF
Predstavnici NVO-a na radionici o komunikaciji o Natura 2000
© Petra Boic Petrac, WWF
 
	© Young Researchers of Serbia
Sastanak mreže u Srbiji, prosinac 2010
© Young Researchers of Serbia
 
	© Young Researchers of Serbia
Trening u Barceloni, travanj 2010
© Young Researchers of Serbia

Posjetite naš blog

  • Official logo of Natura 2000 network of EC 
	© EU
    Sve aktivnosti vezano uz Natura 2000 u regiji, kao i same podatke o ekološkoj mreži možete pronaći na blogu koji je nastao unutar projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" - ngonatura2000.blogspot.com