Partnerstvo za “Živi Dunav“ | WWF

Partnerstvo za “Živi Dunav“

Za Živi Dunav rel=
© TCCC
Pored toga što su središta biološke raznolikosti, močvarna područja pružaju brojne pogodnosti i usluge, uključujući vodu za piće, zaštitu od poplava, pročišćavanje vode, drvo, biomasu, turizam i rekreaciju, hranu, ribu i ptice močvarice.

Unatoč tome, Dunav koji je druga po veličini rijeka u Europi, je u posljednjih 150 godina izgubio 80% svojih poplavnih i močvarnih područja. Neki od glavnih uzroka su izgradnja brana, iskopavanje sedimenta i pregrađivanje u cilju korištenja hidropotencijala, poljoprivrede, urbanog razvoja, odbrane od poplava i plovidbe.

Kao posljedica toga, brojnost populacija riba se naglo smanjila, dok su poplave dostigle razarajuću snagu. Kvaliteta vode je opala. Očuvanje i obnova ovih vrijednih poplavnih i močvarnih područja ima višestruke dobrobiti kako za ljude, tako i za prirodu.

Ovo je glavni razlog zašto su WWF i The Coca-Cola Company uspostavili novo sedmogodišnje partnerstvo kako bi obnovili vitalna poplavna i močvarna područja duž Dunava i njegovih pritoka.

Cilj partnerstva je da se do 2020. godine obnovi područje čiji je vodni kapacitet 12 milijuna m3, što je red veličine 4.800 punih olimpijskih bazena.

Predviđeno je ponovno povezivanje nekadašnjih poplavnih područja sa riječnim riječnim ekosustavima otvaranjem nasipa i obaloutvrda, zadržavanjem vode na poplavnim područjima uz suradnju sa lokalnim vlastima i zainteresiranim dionicima. Istovremeno, pokrenut će se regionalna inicijativa u cilju očuvanja i obnove močvarnih područja, kao i adekvatno upravljanje vodotokovima (good water stewardship).

Projekti restauracije planirani su u Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji, Bugarskoj, kao i u Austriji.

Ovo je najveći jedinstveni program u Europi koji je Coca-Cola Fondacija do današnjeg dana podržala. Coca-Cola surađuje sa WWF-om od 2007. u cilju očuvanja slatkovodnih resursa širom svijeta, ali i kako bi unaprijedila održivo korištenje vode u svom poslovanju postavljanjem ambicioznih globalnih ciljeva.

PARTNERSTVO ZA ŽIVI DUNAV

  • Cilj je očuvati i vratiti prirodi 12 milijuna m3 vode (što predstavlja veličinu 4.800 punih olimpijskih bazena) i 53 km² vlažnih staništa do 2020. godine
  • Projekti će se provoditi u šest zemalja: Hrvatskoj, Austriji, Mađarskoj,Srbiji, Rumunjskoj i Bugarskoj
  • Coca-Cola Fondacija je osigurala je 4.4 milijuna dolara kako bi se u sljedećih sedam godina obnovila uništena poplavna područja u dunavskom slivu.

OBNOVA MOČVARNIH PODRUČJA

Zahvaljujući sedmogodišnjem partnerstvu, obnovit će se močvarna područja u Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj.

Duž obale Drave u Hrvatskoj obnoviti će se pet rukavaca kako bi se poboljšala prirodna dinamika rijeke i staništa, ublažili rizici od poplava te stvorile mogućnosti za razvoj ekoturizma i rekreacije.

Radovi na obnovi provodit će se i na mrtvici Barcs-Stara Drava, koja je nekada bila drugi najveći meandar Drave i prirodno jezero na lijevoj obali rijeke Drave.
Ovaj način obnove predstavlja relativno jednostavan i financijski povoljan način za poboljšanje ekološkog stanja močvarnih područja i poplavnih šuma, kao i za razvoj ekoturizma.