SEA-Med: Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima | WWF

SEA-Med: Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima

 rel=
Park prirode Telašćica
© NP Telašćica
SEA-Med: Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima

WWF-ov Mediteranski program započeo je u ožujku 2014. godine s novim projektom kako bi podržao zaštićena morska područja na jugu i istoku Sredozemlja, gdje se većina morskih zaštićenih područja još bori s djelovanjem i dokazivanjem da njihova ekološka, društvena i gospodarska dobrobit učinkovito doprinose lokalnom gospodarstvu. WWF stoga surađuje s vladama i nadležnim institucijama u sedam zaštićenih morskih područja s ciljem postizanja poslovne i financijske neovisnosti.

SEA-Med se bavi ribarstvom i turističkim menadžmentom koristeći pristup uključivanja dionika kako bi se prikazala vrijednost zaštićenih morskih područja za upravljanje morskim resursima i osiguravanje osnovnih životnih uvjeta za sljedeće generacije, te kako bi se doprinijelo stvaranju primjernih modela za intergralno upravljanje obalnim područjem. Projekt SEA-Med nastavlja se na Mediteransku inicijativu WWF-a, strategiju umrežavanja za očuvanje Sredozemnog mora i integriran je u partnerstvo ,,Model upravljanja obalnim, otočnim i morskim područjima na Sredozemlju'' koji ujedinjuje Conservatoire du Littoral, MedPAN i WWF-ov Mediteranski program.

SEA-Med posebno podržava parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica u Hrvatskoj, morski nacionalni park Karaburun-Sazan u Albaniji, zaštićeno područje Kaş-Kekova u Turskoj, zaštićena morska područja Ain-al-Ghazalah i Zaljev Farwa u Libiji, Cap Négro – Cap Serrat u Tunisu, te nacionalni park Taza u Alžiru. Projekt na regionalnoj razini koordinira i provodi WWF Mediteranski program.

 
	© WWF Mediterranean
Partners
© WWF Mediterranean

SEA-MED projekt: 8 morskih zaštićenih područja

 
	© WWF Mediterranean
 
SEA-Med u Hrvatskoj

Projekt SEA-Med Hrvatska nastavak je uspješno provedenog MedPAN South pilot projekta u Hrvatskoj u sklopu kojeg su nevladina organizacija Sunce, WWF i partneri razvili planove upravljanja za tri zaštićena morska područja (nacionalni park Brijuni te parkovi prirode Lastovsko otočje i Telašćica) te kroz niz treninga podigli kapacitete zaposlenika svih pet javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima na moru (uz već navedene to su još nacionalni parkovi Kornati i Mljet).

Cilj SEA-Med projekta u Hrvatskoj je razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u parkovima prirode Lastovsko otočje i Telašćica. To konkretno uključuje podršku provedbi planova upravljanja parkova prirode Lastovsko otočje i Telašćica; razvoj plana održivog turizma kojim bi se unaprijedila praksa održivog turizma, promicanje inicijative turizma temeljenog na prirodnim vrijednostima te prepoznavanje financijskih mehanizama morskih zaštićenih područja (MZP) kao i promicanje održivog ribolova.

Trogodišnji projekt SEA-Med Hrvatska će koordinirati i provoditi Udruga Sunce, a u partnerstvu s WWF-om, Ministarstvom za zaštitu okoliša i prirode (MZOIP), Ministarstvom turizma, Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP), te javnim ustanovama za upravljanje parkovima prirode Telašćica i Lastovsko otočje. SEA-Med se provodi uz financijsku podršku MAVA fondacije, FFEM-a, EU, UNEP/MAP i CEPF-a.

Projekt SEA - Med kombinira različite pristupe, prilagođene lokalnim potrebama i okruženjima, uključujući:


• Razvoj kapaciteta stručnjaka u MZP za planiranje i upravljanje njihovim MZP kao i resursima unutar područja, te stvaranje skupine kvalificiranih trenera koji mogu stvoriti održivost u razvoju kapaciteta MZP;
• Omogućavanje participativnog planiranja i sudjelovanja dionika u upravljanju MZP, promicanje rješavanja međusektorskih sukoba i osiguranje vlasništva i zainteresiranosti lokalnih dionika; stvaranje angažmana i suradnje između tvrtki i upravljanja MZP;
• Prepoznavanje i procjenjivanje ostvarivih mehanizama financiranja na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini kojima se može ublažiti ovisnost ZMP o javnom financiranju;
• Razvijanje komunikacijskih inicijativa, na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, usmjerenih na promicanje MZP kao vrijednih alata, kojima se osim očuvanja prirode, postiže i društvena i ekonomska korist.

Ciljevi projekta u Hrvatskoj:

1. Postepeno i uz sudjelovanje dionika izraditi i provesti plan održivog turizma za parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica, uključujući financijski/poslovni plan, plan praćenja i komunikacije, plan edukacije i marketinga/podizanja svijesti - usvojiti najbolje prakse i utvrditi mehanizme za stvaranje financijske održivosti.

2. Povećati uvažavanje, podršku i razumijevanje javnosti, donositelja odluka i investitora o ekološkim, socijalnim i ekonomskim vrijednostima parkova prirode Lastovsko otočje i Telašćica.

3. Osigurati da organizacije koje se bave očuvanjem prirode (stručnjaci za MZP, organizacije civilnog društva i javna uprava/vlasti) imaju kapacitete, vještine i alate za aktivno uključenje u planiranje i razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u parkovima prirode Lastovsko otočje i Telašćica.
 

Prepoznajte vrijednost naše prirode

 
	© Dinarc Arc Ecoregion
Pronađite informacije, priče i primjere dobre prakse kako se prirodne vrijednosti mogu održivo koristiti za ekonomski i društveni napredak naše regije.