Blue Smart | WWF

Blue Smart

BLUE SMART - Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources je projekt čiji je cilj stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji.
Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria.


POSJETITE BLUE SMART INTERNETSKU STRANICU 


Navedeni generalni cilj projekta planira se ostvariti kroz dva specifična cilja. Prvi specifični cilj je stvoriti uvjete za osposobljavanje novih generacija studenata i stručnjaka s odgovarajućim znanjima i vještinama koje odgovaraju potrebama plavog sektora. Cilj će biti postignut stvaranjem preduvjeta za uspostavu diplomskog studija „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima" na Sveučilištu u Zadru. Studij se planira pokrenuti u listopadu 2017. godine, a njegovo izvođenje bit će prilagođeno izvanrednim studentima.

Drugi specifični cilj projekta je pružiti ljudima koji već rade ili se planiraju zaposliti u plavom sektoru nove potrebne vještine. On će biti postignut izradom tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu". Navedeni tečaj bit će otvoren i dostupan svima, a zainteresirane osobe moći će mu pristupiti putem online platforme te će tako stjecati ECVET bodove, prepoznate u cijeloj Europi kao jedan od modela priznavanja cjeloživotnog obrazovanja.
 
BLUE SMART je odobren u sklopu natječaja „Blue Careers in Europe“ koji je raspisala Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) u ime Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo a vrijedan je 320.000 eura.