Upravljanje ribolovom u morskim zaštićenim područjima - FishMPABlue2 | WWF

Upravljanje ribolovom u morskim zaštićenim područjima - FishMPABlue2

FishMPABlue2 je Interreg Med projekt s glavnim ciljem održavanja biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja i umrežavanje zaštićenih područja.

Za vrijeme trajanja FishMPABlue2 projekta radit će se na testiranju inovativnog alata za upravljanje ribolovom koji je razvijen u okviru FishMPABlue1 projekta. Glavna ideja je da se pokaže efektivnost navedenog alata u jačanju upravljanja i umreživanju morskih zaštićenih područja na Sredozemlju.

Jasan pristup testiranju (praćenje rezultata koji dolaze iz provedenog ispitivanja jedna je od ključnih aktivnosti) i široka strategija za prijenos rezultata glavne su  komponente projekta. Provedba projekta stvorit će uvjete za prijenos alata na cijelo područje Sredozemlja te njihov ulazak u svakodnevnu praksu upravljanja zaštićenim područjima.
 
Ciljevi projekta
  • Testirati “Paket alata za upravljanje priobalnim ribarstvom” u različitim tipovima morskih zaštićenih područja, kako bi se poboljšalo upravljanje ribarstvom I dobila nadograđena inačica tih alata 
  • Prezentirati testirane alate u velikom broju morskih zaštićenih područja na Sredozemlju 
  • Poboljšati uključivanje principa i preporuka proizvedenih I proizašlih iz projekta u nacionalne i međunarodne politikame, a kako bi olakšali neformalni I formalni angažman dionika (prije svega ribara) u upravljanju priobalnim ribarstvom unutar morskih zaštićenih područja 
Očekivani glavni rezultati
  • Testirana i nadograđena verzija "paketa alata za upravljanje" 
  • Novi koncepti i procedure za spajanje zaštite prirode i održivog ribarstva 
  • Izvješće o procjeni rezultata pilot-aktivnosti u morskim zaštićenim područjima 
  • Jedanaest morskih zaštićenih područja uključeno u implementaciju paketa alata za upravljanje i usavršavanje istog 
  • Formalni angažman najmanje pet dodatnih morskih zaštićenih područja u implementaciji paketa alata za upravljanje 
Partneri na projektu
Federparchi – Europarc Italy
MedPAN
CONISMA
University of Nice - ECOMERS
WWF Mediterranean
IUCN Med
FEP Varois
WWF Adria

Projekt FishMPABlue2 je sufinanciran u iznosu od 85 % od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Projekt traje tri godine, od studenog 2016. do listopada 2019. godine, a vrijedi 3,5 milijuna eura. 
 
	© Velid Jakupovic
telascica
© Velid Jakupovic
 
	© Javni zavod Krajinski park Strunjan
Nature Park Strunjan, Slovenia
© Javni zavod Krajinski park Strunjan
 
	© Interreg
FishMPABlue2 logo
© Interreg