Projekt Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribarstvom u Sredozemlju. | WWF

Projekt Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribarstvom u Sredozemlju.

Lastovo fisherwoman rel=
Lastovo fisherwoman
© Ante Gugić for WWF Adria
Stanje ribljih stokova u Sredozemnom moru je najlošije na svijetu, stoji u izvješću UN-a za 2018. godinu. WWF to želi promijeniti i ovim projektom radimo iskorak u tom smjeru.

Hrvatska na žalost nije iznimka od lošeg stanja resursa u Sredozemlju. Iako su u proces donošenja odluka koje se tiču upravljanja ribarstvom u Hrvatskoj formalno uključeni i predstavnici ribara, u praksi je komunikacija između administracije i ribara opterećena politikom i privatnim interesima umjesto da se zasniva na krajnjem cilju koji je poboljšanje stanja prirodnih resursa te posljedično i ekonomije ribara i njihovih obitelji. Upravo zato, te odluke često ne prepoznaju lokalne specifičnosti područja ili su pak podložne političkim utjecajima raznih interesnih skupina. Rezultat toga je sve lošije stanje ribljeg fonda.
Kao rješenje sveprisutnog jaza između ribara i nadležnih administracija, WWF predlaže u međunarodnoj praksi već dokazan model zajedničkog upravljanja (co-management). Ovaj princip zagovara da se odluke u upravljanju ribarstvom donose uz zajedničko učešće ribara, administracije, znanstvenika i drugih zainteresiranih aktera. Uspješni primjeri ovakvog pristupa postoje u Španjolskoj gdje ribari smatraju da su tako donesene odluke specifično prilagođene potrebama svih korisnika resursa i vode računa o lokalnim karakteristikama prostora, društva i resursa.

Da bi takav sustav upravljanja ribarstvom proširili, WWF je pokrenuo projekt Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribarstvom u Sredozemlju. Projekt se provodi na razini gotovo svih država Sredozemlja, a WWF Adria ga provodi u Hrvatskoj.

Sam projekt ima tri razine: lokalnu, nacionalnu i međunarodnu. Na lokalnoj razini u Hrvatskoj prepoznata su tri područja kao ona od iznimnog potencijala za pilot primjenu spomenute vrste upravljanja ribarstvom i to: Park prirode Lastovsko otočje, Park prirode Telašćica te Velebitski kanal. Na ovim područjima WWF potiče osnivanje Odbora za zajedničko upravljanje priobalnim ribarstvom za koje želi da u budućnosti sudjeluje u formiranju mjera vezanih za priobalni ribolov, ali i tržišnih inicijativa koje mogu unaprijediti ekonomski i društveni status lokalnih ribara (prodaja, marketing, turizam, EU fondovi, modernizacija plovila, diversifikacija prihoda, umrežavanje ribara kroz FLAGove,…). Osnovna postavka kojom se vodimo u radu na ovoj razini jest da kroz trajanje projekta želimo olakšati rad ribarima te poboljšati njihov ekonomski status ne povećavajući ribolovni napor.

Druga razina je na razini Hrvatske sa svrhom osnivanja Nacionalnog odbora za zajedničko upravljanje malim gospodarskim ribolovom i Nacionalne platforme malih gospodarskih ribara kao platforme koja jača utjecaj priobalnih gospodarskih ribara na nacionalne odluke u ribarstvu. Na taj način umanjuje se mogućnost jednostranih utjecaja raznih lobija, unapređuje se suradnja s administracijom i grade se odluke temeljene na terenskom iskustvu ribara i znanstvenim podlogama s ciljem postizanja dugoročno održivog ribarstva.

Treća razina na kojoj projekt djeluje je međunarodna, gdje WWF želi nacionalna iskustva prenijeti na međunarodne forume gdje se donose odluke koje se reflektiraju na ribarstvene politike u Hrvatskoj. To se prije svega odnosi na EU kroz koju WWF zagovara da model zajedničkog upravljanja postane norma koja će se kroz EU zakonodavstvo u konačnici reflektirati i u Hrvatskoj. WWF u suradnji s GFCM-om (Međunarodna ribarska komisija za Sredozemlje) na ovoj razini osniva Sredozemnu platformu za mali gospodarski ribolov u kojoj će predsjednik nacionalne platforme (osnovane ovim projektom) biti predstavnik i zastupati interese ribarstva u Hrvatskoj.

Trajanje projekta: 5 godina
Vrijednost projekta: 5 mil CHF (750 k CHF u HR)
Zemlje koje sudjeluju u projektu: Alžir, Grčka, Hrvatska, Francuska, Italija, Tunis, Turska, Slovenija, Španjolska