Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO-SEED) | WWF

Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO-SEED)

 rel=
Logo of the CO-SEED project
© CO-SEED
Smanjenje prirodnih resursa, gubitak biološke raznolikosti i klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju stanje okoliša, koje je neophodno za ljudski opstanak i temelje našeg ekonomskog napretka.
Svi ovi problemi proizlaze iz pretjeranog korištenja prirodnih resursa, koje je moguće ispraviti ukoliko se slijede načela održivog razvoja u planiranju korištenja prirodnih dobara. Održivi razvoj, uz bolje upravljanje prirodnim resursima, može doprinijeti inkluzivnom i participativnom donošenju odluka i demokratizaciji društva.
 
U tom kontekstu, inicijativa naziva „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj“ ima za cilj doprinijeti održivom upravljanju prirodnim resursima kroz poboljšanje regulatornog okvira i participativnijim i transparentnijim procesima odlučivanja, koji uključuju aktivnu skupinu organizacija civilnog društva, te povećanu pozornost medija na temu, što bi u konačnici trebalo donijeti dobrobiti cjelokupnom društvu.
 
Specifični cilj CO-SEED projekta je da do završetka aktivnosti, organizacije civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj budu uključene kao ravnopravni sudionici s javnim
sektorom i stručnim tvrtkama u nacionalnim procesima zakonodavnih izmjena i odlučivanja o Strateškim procjenama utjecaja na okoliš i Procjenama utjecaja na okoliš.
 
Ostvarenje ovog cilja će biti postignuto kroz uspješno provođenje sljedeća četiri rezultata:
1. Izgradnja kapaciteta
2. Zakonodavna unapređenja
3. Aktivno sudjelovanje
4. Podizanje svijesti

Implementacija trogodišnjeg projekta je započela u veljači 2016. godine. Projekt uključuje pet nevladinih organizacija koje su odgovorne za provođenje aktivnosti u pet zemalja; Albanija - INCA - Instituti per Ruajtjen e Natyres Shqiptare Shoqata, Bosna i Hercegovina – Dinarica, Crna Gora - GreenHome, Srbija – DZPPS Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije,  i Turska – WWF Turska. WWF Adria ima savjetodavnu ulogu u projektu.
 
Ovaj projekt financira Europska unija, kroz Program za civilno društvo i medije Europske unije 2014-2015. Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva.