Alpske rijeke | WWF

Alpske rijeke

 rel=
Riverbed of the Soca river, Slovenia
© Irena Kavcic

Alpske rijeke

Cilj WWF-ovog projekta Alpske rijeke je osigurati zaštitu rijeke Soče i Save, te Savinje u Sloveniji kojima prijeti prekomjeran razvoj hidroenergetike i neodrživo korištenja resursa. Navedeni cilj će se postići promicanjem integriranog upravljanja vodnim resursima, strateškim planiranjem razvoja hidroenergetike i osiguravanjem pravne zaštite visoko vrijednih prirodnih područja alpskih rijeka u Sloveniji. WWF će također raditi s lokalnim zajednicama kako bi podigao svijest o štetnim učincima hidroelektrana na rijeke i slatkovodne ekosustave u Alpama.
 
Projekt se temelji na tri stupa:
 
(1) Razumijevanje pritisaka i njihovih utjecaja
 
Poduzet će se istraživačke aktivnosti kako bi se poboljšalo znanje i razumijevanje pritisaka na očuvanost rijeka i riječnih ekosustava, te svijest o potrebi očuvanja vodnih ekosustava u alpskim riječnim slivovima. To uključuje sveobuhvatnu analizu pritisaka, uključujući hidroenergetiku, procjenu potencijala obnove i provedbe mjera ublažavanja, te analizu pokretača i utjecaja razvoja hidroenergetike na slivove alpskih rijeka u Sloveniji.
 
(2) Mjere zaštite prirode
 
Zajedno s vladinim institucijama razvijat će se mjere koje će pridonijeti očuvanju najvrjednijih područja alpskih riječnih slivova u Sloveniji, kao što su mapiranje i identificiranje područja visokih prirodnih vrijednosti ili razmatranje usluga ekosustava u procesu odlučivanja. WWF će također koristiti sve mogućnosti sudjelovanja u procesima odlučivanja o strategijama i razvojnim planovima kako bi zaštitili područja visoke vrijednosti, kao što su prostorno planiranje, energetske strategije, planovi upravljanje vodama, zaštite od poplava i izgradnje vodne infrastrukture.
 
(3) Rješenja održive hidroenergetike
 
Državni čelnici i donosioci odluka u Sloveniji moraju prepoznati da hidroenergija nije zeleni izvor energije sama po sebi. WWF zagovara uravnotežen razvoj hidroenergetike utemeljen na sistemskom pristupu planiranju koji uzima u obzir potrebe zaštite okoliša. Kako bi se osigurala zaštita područja visoke prirodne vrijednosti alpskih rijeka od neplanskog razvoja hidroenergetike, zajedno s nadležnim tijelima potrebno je razviti „mehanizam strateškog planiranja“ za pozicioniranje hidroelektrana na alpskim rijekama, koje će uravnotežiti razvoj hidroenergetike s ostalim obnovljivim izvorima energije.