| WWF

Projekt FORRET

Razvoj projekta prekogranične šumske retencije i drugih prirodnih mjera za integrirano upravljanje rizicima od poplava, okolišem i šumama
Rijeka Sava i njezina prirodna poplavna područja smještena u pograničnom prostoru Hrvatske i Srbije u regiji Spačvansko-Morovićkih šuma su područja jedinstvene i bogate biološke raznolikosti. U dobro očuvanim hrastovim šumama i močvarama tog područja obitavaju mnoge značajne vrste i staništa, a upravo je to područje implementacije projekta FORRET koji zajednički provode hrvatske i srpske institucije iz područja upravljanja vodama i šumama, zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti.
 
To je područje od posebnog značaja za nacionalno gospodarstvo i održivo gospodarenje šumama, ali i za očuvanje vrsta i staništa.  Cjelovito sagledavanje potreba svih dionika u prostoru kroz unaprjeđenje vodnog režima područja, uz optimalno upravljanje šumskim resursima, doprinijet će i poboljšanju prirodnih ekosustava područja, a istovremeno može pružiti i dati značajan doprinos razvoju, kako lokalnog tako i nacionalnog gospodarstva.
 
Ciljevi projekta su:
  • Unaprjeđenje sustava upravljanja rizicima od poplava kroz uspostavu zajedničkog monitoringa i mjere zelene infrastrukture,
  • Smanjenje rizika od poplava,
  • Kvalitetnije upravljanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja bioraznolikosti tog jedinstvenog područja,
  • Stvaranje preduvjeta za nove projekte koji će osigurati očuvanje vrijednosti područja.

 
Projekt u Hrvatskoj provode Hrvatske vode i WWF Adria, a u Srbiji Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” i Javno preduzeće „Vojvodinašume". Financiran je kroz prekograničnu suradnju putem programa Interreg IPA Hrvatska – Srbija 2014.–2020. s ukupnom vrijednošću 1.626.842,24 eura.