Zaštita „Europske linije života“ | WWF

Zaštita „Europske linije života“

Stvaranje prekograničnog Rezervata biosfere duž Dunava, Drave i Mure 

Riječno područje Dunava, Drave i Mure predstavlja jedinstveno područje značajnog prirodnog i kulturnog naslijeđa, a proteže se kroz više od 800.000 ha i pet zemalja: Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Hrvatsku i Srbiju. Zbog svog velikog prirodnog bogatstva sve tri rijeke su predložene za zaštitu u sklopu UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere. Kao dio te inicijative, početkom 2011. godine WWF Austrija i Euronatur pokrenuli su projekt uz financijsku potporu MAVA fondacije.

Nakon tri godine provedbe projekta, pokazala se potreba za njegovim nastavkom. Naime, od pet zemalja, dvije - Mađarska i Hrvatska - uspjele su ostvariti nominaciju pri UNESCO-u za Prekogranični rezervat biosfere, dok je nominacija Srbije još na razmatranju, a Slovenija i Austrija još skupljaju dokumentaciju za nominaciju. Kako je projekt svojim aktivnostima usmjeren da pomogne zemljama u tom procesu, vjerujemo da će proglašenje UNESCO-ve baštine biti ostvareno i u preostale tri zemlje. Utoliko je WWF, dakako, uz pomoć partnera bez kojih cijela priča ne bi niti mogla biti realizirana, nastavio s projektom "Zaštite europske linije života", odnosno, kako je rado zovemo - Europska Amazona.

Glavni cilj projekta je osigurati zaštitu i dobro upravljanje prekograničnim riječnim ekosustavom Mure, Drave i Dunava, kako bi se osiguralo očuvanje jedinstvenih prirodnih i kulturnih vrijednosti, te bolji život za stanovnike ovog područja.

Dravski sprudovi/Gravel Bars on Drava River.

Projektne aktivnosti usmjerene su prema praćenju stanja i situacije tih riječnih područja, naročito u Hrvatskoj i Mađarskoj, s ciljem osiguravanja najboljeg mogućeg upravljanja s najmanjim utjecajem na prirodne vrijednosti. Kako bi upravljanje tako velikim područjem uopće bilo moguće, nužna je dobra prekogranična suradnja i zajedničke mjere upravljanja. Stoga WWF puno radi na povezivanju relevantnih institucija u svih pet zemalja, na razmjeni informacija te pokretanju zajedničkih aktivnosti.
Ideja projekta je da ovo riječno područje postane zaštitni znak svih pet zemalja na temelju kojeg će se graditi sve daljnje aktivnosti i modeli razvoja lokalne zajednice i samih država.

WWF s partnerima - Zeleni Osijek, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Dravska liga, Baobab, Franjo Košćec i Prirodoslovno društvo Drava - radi i na čuvanju rijeka, pazeći da se na netaknutim, prirodnim rijekama koje jesu ponos ovog prekograničnog rezervata biosfere, ne događaju nepravilnosti i nezakonite radnje poput iskapanja šljunka, nepotrebnih gradnji i regulacija i sl. Čuvari rijeka, predstavnici spomenutih organizacija, redovito obilaze rijeke i uživajući u prirodi paze da one ostanu netaknute.

 

Press trip na Kopački rit