Čuvari rijeka | WWF

Čuvari rijeka

 rel=
Čuvari rijeka na glavnom zagrebačkom trgu
© WWF
Kampanja „Čuvari rijeka“ dio je projekta „Zaštita europske linije života“, koju WWF i Euronatur provode u partnerstvu s lokalnim nevladinim organizacijama: Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Zeleni Osijek, Zeus, Franjo Koščec, Baobab, Prirodoslovno društvo Drava i Dravska liga.
Čuvari rijeka redovito će pregledavati ukupno 470 km Mure, Drave i Dunava tijekom sljedeće tri godine. Pronađu li bilo što neprikladno, obavijestit će o tome hrvatsku Vladu i medije, kao i Europsku komisiju, gdje uvijek žele znati ako se u Hrvatskoj radi nešto što nije u skladu s EU direktivama.

Netaknute rijeke i poplavne ravnice u Hrvatskoj dio su europske baštine te moraju biti zaštićene od bilo kakvog daljnjeg uništenja. Prirodni dijelovi Drave i Mure, kao i dijela Dunava su pogođeni: rijeke su nepotrebno regulirane, a njihov šljunak i pijesak se nekontorlirano iskorištava. Razorne mjere koje provode tijela za upravljanje vodama u Hrvatskoj i Srbiji ozbiljno štete prirodnim rijekama i lokalnom stanovništvu. Takve mjere protivne su praksi Europske unije i u suprotnosti su sa svim međunarodnim naporima zaštitara prirode. Opstanak vrsta poput male čigre ili kebrača koje su na pragu izumiranja, ovisi o netaknutom krajoliku takozvane „Europske Amazone“.

Ilegalna iskapanja šljunka na mađarskoj strani Drave zaustavljena su u jesen 2011. Čuvari rijeka nadaju se da se ta iskapanja neće ponoviti te da nikome neće biti dana dozvola za iskapanje u bilo kojoj od zemalja kroz koje se proteže budući biosferni rezervat. Hrvatske rijeke nisu jedine koje će biti kontrolirane – Čuvari rijeka pazit će i na obale u Sloveniji, Mađarskoj i Srbiji te kontaktirati partnerske NVU iz susjednih zemalja. Projekt „Zaštita europske linije života“ je, naime, prekogranični projekt kojeg WWF u suradnji s partnerima provodi u pet zemalja budućeg rezervata biosfere.
Čuvari rijeka, važno je naglasiti, ne traže na obalama samo nedostatke, već svoje vrijeme u plovilima koriste i za znanstvena istraživanja!
 
 
	© WWF Mediterranean - Martina Šubašić
Čuvari rijeka uoči predavanja peticije ministrici Holy
© WWF Mediterranean - Martina Šubašić
 
	© WWF
Čuvari rijeka na Trgu bana Jelačića
© WWF
Ukoliko primijetite bilo kave "čudne" pojave na rijekama Muri, Dravi ili Dunavu, molimo vas da nam javite, tako i vi možete pomoći u očuvanju europske linije života!