Šume | WWF

Šume

 rel=
Certifikacija šumama između ostaloga donosi i bolje očuvanje biološke raznolikosti
© m
Područje Dinarskog luka šumski je raj. Razvijajući svoj šumarski program, WWF je zasad usredotočen na promociju odgovornog upravljanja šumama u Bosni i Hercegovini
Uništavanje šuma dovodi do narušavanja cjelokupnog kopnenog ekosustava. Šume ne podrazumijevaju samo drveće, već i sav biljni i životinjski svijet koji u njima živi. Šumski pokrov od presudne je važnosti i za okolna poljoprivredna staništa zbog zaštite od erozije i očuvanja vodnog režima. Šume su ujedno i jedan od najznačajnijih ekonomskih resursa.

Nekoliko ureda WWF-a, uključujući i WWF Adriju, priprema Mediteransku šumarsku strategiju s naglaskom na očuvanje vrsta i staništa, usluga i krajobraza šumskih ekosustava. Zasad je šumarski fokus WWF Adrije u Bosni i Hercegovini koja osim šumarske važnosti sa svojim središnjim položajem u regiji treba osiguravati nesmetano kretanje životinja i odvijanje ekoloških procesa i u zemljama u okruženju.

WWF je pokrenuo projekt promicanja odgovornog upravljanja šumama za podršku održivom razvoju u Bosni i Hercegovini u 2012., koji financira IKEA. U prvoj fazi projekta brinulo se o prevenciji nezakonite sječe drva na tržištu EU kroz certificiranje šuma u Tuzlanskom kantonu i promicanje odgovornog upravljanja šumama u BiH. 

Prepoznajte vrijednosti naše prirode

Pronađite podatke, priče i primjere dobre prakse kako prirodne vrijednosti možemo održivo koristiti kao doprinos gospodarskom i društvenom razvoju naše regije.
 rel=
Forest in Bosnia and Herzegovina
© Bruno Maric

Stvaranje FSC standarda Bosne i Hercegovine

Trenutačna faza projekta započela je 2014. godine. Uključuje širi opseg tema, koje su identificirane kao bitne u BiH. Razvoj FSC standarda za Bosnu i Hercegovinu i podizanje svijesti o važnosti propisa o drvnoj građi EU uključilo je sva tri entiteta u BiH. Uz certificiranje šuma u središnjem bosanskom kantonu, WWF je olakšao razvoj novog zakona o šumama za Federaciju BiH, a nadogradnja alata za identifikaciju visoko očuvanih vrijednosti šuma tek slijedi.

Sve ove komponente pomažu BiH u procesu pristupanja Europskoj uniji.
Forest Stewardship Council  
	© N.C. Turner / WWF
Forest Stewardship Council
© N.C. Turner / WWF