Promoviranje održivog gospodarenja šumama kao podrška održivom razvoju u Bosni i Hercegovini | WWF

Promoviranje održivog gospodarenja šumama kao podrška održivom razvoju u Bosni i Hercegovini

 rel=
Šume Tuzlanskog kantona
© Bruno Marić
IKEA, tvornica skandinavskog modernog namještaja i pokućstva, i vodeća svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF, u siječnju 2012. započeli su projekt certifikacije šuma u Tuzlanskom kantonu u Bosni i Hercegovini kojima upravljaju Šume Tuzlanskog kantona Kladanj d.o.o. Do kraja ove godine, više od 50.000 ha šuma bit će certificirano. Također, u isto vrijeme certificirat će se i Ramex d.o.o. s FSC CoC (Chain of Custody) certifikatom, čime će se zaokružiti proizvodnja drva i njegova prerada na održiv i odgovoran način.

Sve aktivnosti projekta provode se u partnerstvu sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu, te u suradnji s predstavnicima federativnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kantonalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Glavni cilj projekta „Promoviranje održivog gospodarenja šumama kao podrška održivom razvoju u Bosni i Hercegovini“ (Promote responsible forest management to support sustainable development in Bosnia and Herzegovina) je proširiti područje odgovornog upravljanja šumama kroz identifikaciju šuma visoke vrijednosti (HCVF - high-conservation value forests) i njihovo uključenje u planove gospodarenja šumama. Od velike je važnosti i podizanje svijesti o značaju certifikacije, kao i edukacija glavnih dionika projekta, posebno u svjetlu novog EU zakonodavstva (EU Timber Regulation) koje je stupilo na snagu u ožujku ove godine. Drugi je cilj povećati kapacitete javnih šumskih poduzeća i javne uprave šuma iz drugih kantona u Federaciji BiH za odgovorno gospodarenje šumama. Uključeno je i proširenje kurikuluma Šumarskog fakulteta u Sarajevu s ciljem da se iskustva na osuvremenjavanju šumarske politike Tuzlanskog kantona uključe u nastavni program.

Certifikacija je postupak kojim se osigurava da se šumama gospodari održivo uvažavajući načela očuvanja njihove bioraznolikosti te da se te mjere primjene u svakodnevnom gospodarenju šumama koje u taj proces uvodi i interes lokalnog stanovništva. Ovo nije prvi slučaj certifikacije šuma u BiH. Projektom Svjetske banke prije nekoliko godina mali dio šuma bio je certificiran, no taj proces u Bosni i Hercegovini treba intenzivno nastaviti zbog opstojnosti šumarstva i prerade drva na europskom i svjetskom tržištu.

Što je FSC?

Forest Stewardship Council (Vijeće za nadzor šuma) je međunarodna organizacija koja se brine za odgovorno gospodarenje šumama diljem svijeta. To je neovisna, nevladina i neprofitna udruga osnovana 1993. godine. Cilj organizacije je osigurati šumarstvo koje se provodi prema ekološki odgovornom, društveno korisnom i ekonomski isplativom načinu. Drugim riječima, kako bi se šumama u svijetu gospodarilo prema uravnoteženom načinu kroz društveno, ekološko i ekonomsko gledište. U svrhu ostvarenja tog cilja, organizacija se obraća potrošačima.

FSC potrošačima daje mogućnost odabira proizvoda pomoću oznake koja jamči da je proizveden po načelima održivog gospodarenja. Zbog transparentnosti, FSC podupiru mnoge udruge za zaštitu okoliša, te organizacije za razvoj, što FSC čini još priznatijim brandom. Proizvodi poput drva i papira, koji potječu iz FSC certificiranih šuma prepoznaju se po FSC oznaci. Kako bi oznaka bila vjerodostojna, svaka faza u lancu dobave od sječe drva u šumi do izrade končnog proizvoda mora biti certificirana. Na primjer, ako vlasnik šume, tvornica papira, trgovac papira na veliko i tiskara imaju dokaz o proizvodnji prema FSC kriterijima, tada se proizvod smije označiti i prodati kao FSC proizvod. Svaku provedbu FSC certifikacije vrše neovisni revizori.
 
 
	© Miroslav Mrva
Banner projekta certifikacije šuma u Bosni i Hercegovini
© Miroslav Mrva

Prepoznajte vrijednost naše prirode

 
	© Dinarc Arc Ecoregion
Pronađite informacije, priče i primjere dobre prakse kako se prirodne vrijednosti mogu održivo koristiti za ekonomski i društveni napredak naše regije.