Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode (CEETO) | WWF

Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode (CEETO)

U lipnju 2017. godine s provedbom je započeo projekt Ekoturizam srednje Europe - alati za zaštitu prirode (CEETO), sufinanciran sredstvima EU-a.
Cilj projekta jest uspostava inovativnog sustava upravljanja održivim turizmom koji se temelji na participativnom pristupu, čime se nastoje unaprijediti kapaciteti upravitelja zaštićenih područja za održivo upravljanje i korištenje prirode i njenih vrijednosti. Provedbom pilot aktivnosti u osam zaštićenih područja, koja su ujedno i Natura 2000 područja, testirat će se inovativni alati upravljanja i praćenja, s posebnim fokusom na utjecaj turizma na biološku raznolikost u tim područjima.

Projekt se naslanja na transnacionalno partnerstvo koje postoji u okviru Europarc Federacije i koje uključuje donosioce odluka na nacionalnoj i na razini upravljača zaštićenih područja, posebice u kontekstu provedbe Europskog certifikata za održivi turizam.   

Projekt doprinosi provedbi makro-regionalnih strategija na razini Europske unije, između ostalog Strategije EU-a za dunavsku regiju (Prioritetno područje 3. Kultura i turizam i 6. Bioraznolikost i krajobraz) i Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju (Stup 3. Kvaliteta okoliša i Stup 4. Održivi turizam), koje ističu potrebu razvoja održivih turističkih modela, temeljenih na bogatoj bioraznolikosti, kao pokretača pametnog i održivog rasta, očuvanja prirode i povećanja kvalitete okoliša.

Projektne aktivnosti će u početnoj, dijagnostičkoj fazi uključiti prikupljanje relevantnih podataka i informacija vezanih za zaštitu prirode i održivi turizam te identifikaciju učinkovitih modela i alata upravljanja, koji će se potom implementirati u fazi testiranja, odnosno provedbe pilot aktivnosti u zaštićenim područjima. Najučinkovitiji modeli i alati će se prilagoditi i nadograditi u inovativna i provediva rješenja koja će se podijeliti putem CEETO mreže, potičući suradnju svih relevantnih dionika.

Uloga WWF Adrije
WWF Adria odgovorna je za uspostavu CEETO mreže projektnih partnera i pridruženih partnera s ciljem jačanja participativnog pristupa i osiguranja održivosti projektnih rezultata nakon završetka projekta te dijeljenja projektnih rezultata i dobre prakse prema zaštićenim područjima na čitavom teritoriju srednje Europe. Također, WWF Adria će koordinirati izradu Priručnika za upravljanje održivim turizmom u zaštićenim područjima, operativnog alata namijenjenog upravljačima zaštićenih područja.

S Javnom ustanovom ˝Park Prirode Medvednica˝, jednim od pilot područja, WWF Adria će surađivati u procesu definiranja, provedbi i praćenju pilot aktivnosti vezanih za utjecaj planiranog proširenja skijališta Sljeme i dodavanja turističke infrastrukture za ljetno razdoblje na sastavnice okoliša u Parku. Svrha pilota je definirati metodologiju praćenja utjecaja skijališta na cjelokupan ekosustav te osmisliti i testirati pristup i alate za održivo planiranje i upravljanje turizmom u Parku.
 
Rezultati koji se očekuju do kraja provedbe projekta u svibnju 2020. godine:
  • Integrirani alati za održivo upravljanje zaštićenim područjima i Natura 2000 područjima i Integrirani alati za održivo korištenje prirodnih resursa, vezano za turističke aktivnosti koje se odvijaju u tim područjima;
  • Smjernice za donosioce odluka vezano za razvoj politika održivog turizma;
  • Priručnik za upravljanje održivim turizmom za upravitelje zaštićenih područja;
  • Osam pilot područja i akcijskih planova za održivi turizam i praćenje utjecaja turizma za svako od osam pilot područja;
  • Uspostavljena CEETO mreža.
Proračun
Ukupni projektni proračun iznosi 2.8 milijuna eura, do čega je 82% ukupnog proračuna sufinancirano od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, a 18% od strane projektnih partnera.
Interreg CEETO 
	© Interreg CEETO
Interreg CEETO
© Interreg CEETO
 
	© Ervin Šilić
Park prirode Medvednica jedno je od područja pokriveno aktivnostima projekta CEETO
© Ervin Šilić

Partnerstvo

U projekt je uključeno 11 partnera iz Austrije (Park prirode Soelktaeler, UNESCO Rezervat biosfere Salzburger Lungau), Hrvatske (Javna ustanova Park prirode Medvednica, WWF Adria), Italije (Europark Italija-Talijanska federacija parkova i rezervata prirode, Regija Emilia-Romagna), Mađarske (NIMFEA-Udruga za zaštitu okoliša i prirode), Njemačke (Europark Federacija, Rezervat biosfere Jugoistočni Ruegen) i Slovenije (Regionalni razvojni centar Koper, Javni zavod Krajinski park Strunjan). Vodeći partner je regija Emilia-Romagna.  

VIDEO