PA BAT metodologija | WWF

PA BAT metodologija

 rel=
Radionica PA BAT u Parku prirode Papuk u Hrvatskoj
© WWF Adria, Petra Boić Petrač
Vizija je WWF-a osigurati da valjana procjena vrijednosti zaštićenih područja rezultira većim interesom, kvalitetnijim investicijama i boljom očuvanosti prirodnih vrijednosti. Procjena usluga ekosustava koje pružaju zaštićena područja dugoročno je važna za lokalno i nacionalno gospodarstvo.

Potrebne su godine rada na utvrđivanju vrijednosti, uključivanju ključnih donositelja odluka, promjeni politika i razvoja gospodarskih modela u čije su razvojne planove uključene prirodne vrijednosti. WWF je izradio procjenu koja može pružiti početnu informaciju o stavu dionika o stvarnim i potencijalnim vrijednostima zaštićenih područja, a s ciljem što skorije integracije prirodnih vrijednosti i usluga ekosustava u upravljačke i razvojne dokumente.

Tijekom trajanja projekta "Parkovi Dinarskog luka", WWF je proveo radionice procjene dobrobiti zaštićenih područja u 58 zaštićenih područja u osam zemalja regije. 

PA BAT Metodologija  Procjene dobrobiti zaštićenih područja važan je alat za utvrđivanje čitavog niza trenutačnih i potencijalnih dobrobiti pojedinih zaštićenih područja, uključujući izazove u pogledu upravljanja njima. Procjenjuje 22 legalne vrijednosti koje ostvaruju zaštićena područja. Vrijednosti su organizirane u devet glavnih skupina: zaštita prirode, upravljanje zaštićenim područjem, prehrana, voda, kultura i povijest, zdravlje i rekreacija, znanje, regulatorne usluge ekosustava i materijali.
 
 PA-BAT je osmišljen kako bi ga koristili upravljači zaštićenih područja te kako bi u suradnji s ostalim dionicima odredili važne vrijednosti i dobrobiti koje one donose raznim dionicima. Za zemlje koje su dio Dinarskog luka utvrđeno je osam skupina dionika: lokalno stanovništvo koje živi unutar zaštićenog područja, lokalno stanovništvo koje živi u okolici zaštićenog područja, nacionalno stanovništvo, znanstvenici/stručnjaci, organizacije civilnog društva, država/upravljač zaštićenog područja, poslovni sektor, međunarodna zajednica. Analiza kombinira procjenu sudionika na radionicama i informacije koje su u postupku provjere podataka prikupljene od koordinatora PA-BAT radionica u zaštićenim područjima i stručnjaka. Nakon svake radionice provedena je anketa među sudionicima, čime se također dobila vrijedna povratna informacija. Razvijene su smjernice kako bi se pružila podrška upravljanju parkovima pri korištenju rezultata PA-BAT-a.
Koraci u provedbi PA-BAT-a:
1. imenovanje koordinatora PA-BAT-a u zaštićenom području i prikupljanje osnovnih podataka o zaštićenom području;
2. radionice u zaštićenom području (tehničke specifikacije, detaljne bilješke, ankete provedene s dionicima);
3. provjera podataka (nakon radionice);
5. analiza podataka (na razini zaštićenog područja, nacionalnoj i međunarodnoj razini);
6. smjernice o tome kako primjenjivati rezultate PA-BAT-a i
7. provedba preporuka 

Rezultati PA-BAT-a mogu se koristiti na nacionalnoj i lokalnoj razini s ciljem pružanja podrške upravljanju i razvoju odgovarajućih politika podrške zaštiti prirode, potičući istodobno održiv razvoj i pametno korištenje prirodnih resursa.