Rekordno število državljanov EU poziva na varstvo narave | WWF

Rekordno število državljanov EU poziva na varstvo narave

Posted on 24 July 2015

ALARM ZA NARAVO
ALARM ZA NARAVO
© WWF
LJUBLJANA, 24.7.2015 - Skoraj pol milijona ljudi (končno število je dostopno na https://www.naturealert.eu/sl) je v okviru javnega posvetovanja pozvalo Evropsko komisijo, da ohrani evropske zakone za varstvo narave – kar je največje število odgovorov doslej v zgodovini Evropske unije (1). Javno posvetovanje se bo zaključilo v nedeljo 26. julija, ob polnoči.
Največje evropske okoljske organizacije (2), so v maju pričele s kampanjo »Alarm na naravo« (3) kot odgovor na predlog Komisije, da preuči, ali je potrebno spremeniti obstoječo EU zakonodajo za varstvo narave. Kampanja se, namesto za spremembe, zavzema za boljše izvajanje in izvrševanje obstoječih pravil, določenih z Direktivo o pticah in Direktivo o habitatih.
Skoraj pol milijonu ljudi se je pridružilo tudi več kot 120 nevladnih okoljskih organizacij in večina poslovne skupnosti, ki so poslali jasno sporočilo evropskim nosilcem odločanja: EU direktiv za varstvo narave ne bi smeli spreminjati.
EU direktive ščitijo več kot 1.000 ključnih vrst in več kot 27.000 naravnih habitatov v Evropi. Zaslužne so za ohranitev številnih avtohtonih vrst v Evropi, kot so volk, orel belorepec in navadni tjulenj (4). Zahvačjujoč direktivam je danes EU dom največje ekološke mreže na svetu – Natura 2000, ki zajema skoraj petino površine EU.
Znanstveni dokazi kažejo (5), da trenutna zakonodaja učinkovito ščititi ogrožene vrste in kritične habitate ter prispeva k družbeno-ekonomskemu razvoju lokalnih skupnosti in regij.
Vzporedno z javnim posvetovanjem (6) se je Komisija posvetovala tudi s številnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z državnimi organi, uporabniki zemljišč, poslovnimi skupnostmi in nevladnimi okoljskimi organizacijami. Velika večina predloženih dokazov podpira direktive in opozarja na potrebo po boljšem izvajanju in uveljavljanju ter povečanju finančnih sredstev za ohranjanje narave. Zelo malo deležnikov je izrazilo mnenje, da direktive v sedanji obliki niso dobre in se zavzelo za revizijo le-teh: nekateri predstavniki kmetijskega sektorja, združenje zasebnih lastnikov gozdov in lobij industrijskega ribištva.
Po drugi strani so močno podporo direktivam izrazili drugi sektorji gospodarstva, zlasti industrija cementa, operaterji elektroenergetskega omrežja, ekološki kmeti in turistični sektor.
Geneviève Pons, direktorica WWF-ovega Urada za evropsko politiko je v imenu koalicije »Alarm za naravo« dejala: »V času resnih preizkusov za Evropsko unijo, velika podpora evropski zakonodaji za varstvo narave, ki prihaja iz celega kontinenta, kaže, da se ljudje lahko zberejo in branijo, kar je resnično pomembno za njih. Evropejcem je mar za njihovo naravo in zakonodajo Unije, ki jo varuje. Zdaj je čas, da Komisija posluša dokaze in pripravi načrt za varstvo narave, ki bo temeljil na doslednejšem izvajanjem zakonov ter večjih finančnih sredstvih«.
Rezultati javnega posvetovanja bodo objavljeni predvidoma v jeseni, medtem ko se končna odločitev glede prihodnosti okoljskih direktiv pričakuje do junija 2016. »Alarm za naravo« so v Sloveniji podprli WWF Adria, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Focus ter številni lokalni partnerji, ki se zahvaljujejo vsem, ki so se vključili v kampanjo in oddali svoj glas. 

ALARM ZA NARAVO
ALARM ZA NARAVO
© WWF Enlarge