Francija je začela največji projekt odstranjevanja jezov in s tem pričela rečno revolucijo v Evropi | WWF

Francija je začela največji projekt odstranjevanja jezov in s tem pričela rečno revolucijo v Evropi

Posted on 21 November 2017
Roche qui boit dam on the Selune river in France. The dam will be removed in 2018 helping to free the river and allow migration of salmon and eel.
© ERN France / R. Epple
Pariz – Medtem ko tisoče predlaganih jezov ogroža zadnje evropske prosto tekoče reke, bi lahko odločitev Francije o odstranitvi dveh velikih jezov pomenila začetek nove dobe na celini – z državami, ki se osredotočajo na oživitev njihovih rek in rušenje jezov namesto njihove gradnje.

Osem  let po tem, ko je bila ideja prvič obravnavana, je Francoska vlada prejšnji teden sklenila, da bo leta 2018 iz reke Sélune v Normandiji odstranila 35 metrov visok jez Vezins in 15 metrov visok jez La Roche qui boite.

Tudi ostale države kot sta Španija in Finska so v zadnjih letih odstranile številne majhne in zastarele jezove, vendar predstavlja osvoboditev Sélune največji projekt odstranjevanja jezov v Evropi – in velik korak v smeri vrnitve življenja v reko, vključno z vrnitvijo divjega lososa in jegulje, katerih migracije so desetletja blokirali jezovi.

»Razgradnja teh starih jezov po skoraj 100 letih proizvodnje hidroenergije je mejnik v odnosu Evrope do njenih rek in proizvodnje energije," je povedal Roberto Epple, ustanovitelj Mreže evropskih rek (ERN). »Odstranjevanje teh ovir bo pripomoglo k renaturaciji celotnih 90 km reke Sélune in omogočilo ponovne migracije rib ter pretok sedimenta, kar bo hitro povečalo biotsko raznovrstnost reke.«

Pregrajevanje rek z jezovi, pregradami in drugo infrastrukturo je imelo pomembno vlogo pri katastrofalni izgubi rib in drugih sladkovodnih vrst po celini. Odstranjevanje teh betonskih ovir bo pomagalo obrniti ta trend in prineslo koristi tudi skupnostim, ki živijo vzdolž evropskih rek, vključno s prihodki ribičev.

Dejansko so ribiška združenja že dolgo sodelovala s francoskimi okoljevarstveniki, s katerimi so oblikovali koalicijo »Prijatelji iz Sélune« (glej prilogo za seznam članov), skozi katero so se zavzemali za zrušitev jezov na reki Sélune.

»Odločitev o odstranitvi teh jezov bo pripomogla k revoluciji v evropskem pristopu k rekam: namesto postavljanja novih jezov je čas, da se začnejo jezovi rušiti in da se v naše reke znova vrne ​​življenje,« je povedal Bart Geenen, vodja sladkovodnega programa v WWF Nizozemska. »Študije jasno kažejo, da je odstranjevanje jezov daleč najbolj stroškovno učinkovit način za obnovo naših rek. Žive reke bodo povečale biotsko raznovrstnost in zagotovile nove in vznemirljive priložnosti za domače prebivalstvo.«

Projekt je usklajen z zavezanostjo Francije k ohranjanju preostalih populacij divjega lososa in jegulj ter zahtevami okvirne direktive EU o vodah.
Roche qui boit dam on the Selune river in France. The dam will be removed in 2018 helping to free the river and allow migration of salmon and eel.
© ERN France / R. Epple Enlarge
Vezins dam on the Selune river in France. The 35 metre high dam will be removed in 2018
© Eau Rivieres Bretagne Enlarge