World Wildlife Day 2018: Ris – majhna mačka velike vrednosti | WWF

World Wildlife Day 2018: Ris – majhna mačka velike vrednosti

Posted on 03 March 2018
Eurasian Lynx
© Tomas Hulik / WWF
Ljubljana – Danes obeležujemo mednarodni dan divjih oz. prosto živečih živali pod okriljem Združenih narodov (UN World Wildlife Day), ki je letos posvečen velikim mačkam pod sloganom Velike mačke: ogroženi plenilci. Velike mačke so simbol ohranjene narave in skrbijo za ravnovesje vrst v naših ekosistemih, a se danes mnoge soočajo s številnimi pritiski in celo izumrtjem.
 
Kakor je lev simbol Afrike, je ris dragocen simbol naše naravne dediščine. Prisotnost risa pozitivno vpliva na celoten ekosistem, zato je njegov obstanek v dinarski regiji zelo pomemben. WWF Adria v Sloveniji in na Hrvaškem sodeluje v dveh mednarodnih projektih, katerih namen je zagotoviti rešitve za grožnje, ki ogrožajo preživetje risa.
 
»Ris živi skrivnostno življenje, zato je zbiranje znanstvenih informacij, ki omogočajo njegovo učinkovito upravljanje, velik izziv. Zavedamo se, da so lovci pomemben partner pri spremljanju populacije risa, in upamo, da bo skozi naš štiriletni projekt prišlo do izboljšanja sodelovanja in dolgoročne ohranitve te izjemne vrste velikih mačk na območju Dinaridov,« je poudarila Irma Popović Dujmović iz WWF Adria.
 
Izboljšanje sožitja med človekom in velikimi zvermi v Evropi, je cilj novega mednarodnega projekta LIFE EuroLargeCarnivores, ki se izvaja v 17 evropskih državah, WWF Adria pa ga izvaja na Hrvaškem in v Sloveniji. Skozi projektne aktivnosti se bo izboljšala komunikacija z vsemi interesnimi skupinami, ki vplivajo na upravljanje z velikimi zvermi ter tako zagotoviti temelje za dolgoročno stabilno populacijo. Hkrati Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu skupaj s partnerji izvaja projekt LIFE Lynx v okviru katerega se bo na Hrvaškem in v Sloveniji znova naselilo risa iz Karpatov, da se ustavi parjenje med sorodniki, ki najbolj ogroža preživetje risa pri nas.
 
»Edino upanje za rešitev risa na našem področju je obogatitev genskega materiala s ponovnim naseljevanjem novih osebkov. Celotna projektna ekipa je izredno vesela, da bomo ustavili izumiranje risa in ohranili biotsko raznovrstnost dinarskih gozdov,« je zaključil Prof. Tomislav Gomerčić s Fakultete za veterinarsko medicino Univerze v Zagrebu.

V projektu LIFE Lynx sodelujejo tudi slovenski partnerji:
- Zavod za gozdove - vodilni partner v Sloveniji
- Lovska zveza Slovenije
- Univerza v Ljubljani
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
 
Izvajanje projektov LIFE Lynx in LIFE EuroLargeCarnivores je financirano v okviru programa LIFE Evropske unije.
Eurasian Lynx
© Tomas Hulik / WWF Enlarge
Ris slikan s foto-kamero na Hrvaškem.
© V. Slijepcevic, DZZP Enlarge
World Wildlife Day 2018
© Wildlife Day Enlarge
jaguar
© AlianzaWWF Enlarge
Lion cubs
© © Lauren McGeough/WWF Enlarge
Indian tiger (Panthera tigris tigris) In the water Bangkok Zoo, Thailand
© Martin Harvey / WWF Enlarge
Snow leopard (Panthera uncia)
© David Lawson / WWF-UK Enlarge