Če bo nov proračunski predlog junckerjeve Komisije sprejet, bo EU izgubila vodstvo v okoljskih in podnebnih vprašanjih | WWF

Če bo nov proračunski predlog junckerjeve Komisije sprejet, bo EU izgubila vodstvo v okoljskih in podnebnih vprašanjih

Posted on 02 May 2018
Making the EU Budget work for EU citizens
© Bart Coenders
Bruselj, Belgija – Evropska komisija je včeraj predlagala naslednji večletni proračun EU, ki jasno kaže, da Komisija skoraj nima ambicij, da bi EU še naprej bila vodilna na področju globalnih okoljskih vprašanj, kot je pariški sporazum ali Agenda za trajnostni razvoj 2030.

»Ta predlog proračuna je udarec vsem, ki so pričakovali, da bo EU ostala vodilna v svetu na področju varstva okolja in narave in borbe proti podnebnim spremembam,« je dejala dr. Andrea Kohl, začasna vodja WWF-ovega urada za evropsko politiko.

»Presenetljivo je, da je tako malo pozornosti namenjeno boju proti podnebnim spremembam in reševanju izgube biološke raznolikosti, in to v času, ko je svet končno začel dojemati veliko ekološko krizo, s katero se sooča naš planet. Kako namerava Komisija ta proračun uskladiti s svojimi mednarodnimi obveznostmi, kot je Agenda 2030, Konvencija ZN o biološki raznovrstnosti in pariški sporazum?«

Eno od ključnih vprašanj za WWF je bilo povečanje sredstev za LIFE – edinega finančnega instrumenta EU, namenjenega naravi in ​​podnebnim spremembam – do 1% skupnega proračuna EU. Čeprav WWF pozdravlja dodatna sredstva za LIFE (povečanje iz 3,5 na 5,4 milijarde EUR), pa je to še vedno premalo, saj predstavlja le 0,42% proračuna EU (povečanje iz 0,35%).

Kar zadeva skupno kmetijsko politiko (CAP), se predlog proračuna lahko obravnava kot korak nazaj. Uvedene ekološke sheme za podnebje in okolje ostajajo le kot prostovoljna možnost za bolj ambiciozne države članice.
WWF pozdravlja zavezanost k doseganju ciljev iz pariškega sporazuma in trajnostnega razvoja (SDG), kot tudi splošno povečanje sredstev in zavezanost vprašanjem okolja, podnebja in enakosti spolov prek enotnega instrumenta.

»Zdaj je velika odgovornost na državah članicah, da vplivajo na Komisijo pri popravljanju predloga in preusmerjanju prednostnih nalog na podnebje in okolje. Popolnoma jasno je, da mednarodnih obveznosti EU ni mogoče izpolniti le z lepimi izjavami, ampak jih moramo podpreti tudi s konkretnimi sredstvi,« je zaključila dr. Andrea Kohl.