Ob svetovnem dnevu ribištva WWF pravi: brez rib-ni ljudi | WWF

Ob svetovnem dnevu ribištva WWF pravi: brez rib-ni ljudi

Posted on 21 November 2018
Fish Forward
© WWF Austria
Ob današnjem Svetovnem dnevu ribištva WWF opozarja na dramatičen vpliv prekomernega izkoriščanja morij in oceanov ter posledice za ljudi širom sveta. Trenutno je 33% ribjih zalog prelovljenih, 60% pa se jih lovi do maksimalnih mej, brez možnosti povečanja izlova, da ribja zaloga ne bi kolapsirala.  Hkrati pa je več kot 3 milijarde ljudi odvisnih od ribiških proizvodov kot osnovni vir proteinov. „ Morja in oceani, v katerih se pretirano lovi, pomenijo za svetovno prehransko stabilnost veliko tveganje. Kot tudi za kvaliteto življenja 800 milijonov ljudi, ki so odvisni od rib, katere jim pomenijo hrano in prihodek. Večina teh ljudi živi v državah v razvoju,“ je dejal Danijel Kanski, vodja morskega programa pri WWF Adria.

Evropa je največje svetovno tržišče z ribiškimi proizvodi. Trenutno se uvozi 60 % rib in druge morske hrane in več kot polovica proizvodov prihaja iz držav v razvoju. „Evropa je lahko glavni akter pri spremembah v globalni ribiški industriji. Trajnostna izbira tovrstnih proizvodov pomeni razliko med življenjem in smrtjo za milijone ljudi, ki so odvisni od ribištva,“ pravi Kanski. WWF Adria poziva potrošnike, trgovce in oblikovalce politik v EU in njenih članicah, da prevzamejo vodilno vlogo v zagotavljanju trajnostnega ribištva v svetu.  

Svetovna lakota narašča, ribe pa predstavljajo pomemben vir prehransko bogate hrane za številne države v razvoju.  Naraščajoči trend prekomernega ulova ribjih zalog je nujno potrebno zaustaviti. Trend je še posebno zaskrbljujoč, saj se zaradi podnebnih sprememb pričakuje, da bo ribiška proizvodnja upadla, kar bo pomenilo manj rib na globalnem trgu. „V času podnebnih sprememb, rasti srednjega razreda in svetovne populacije, hkrati s povečanjem povpraševanja za ribiškimi proizvodih, je sprememba v smeri trajnostne proizvodnje in potrošnje nujna.  Samo tako bo riba ostala cenjen izbor hrane in prihodkov v bodočnost,“ pravi Danijel Kanski.

WWF Adria že štiri leta izvaja projekt Fish Forward, katerega cilj je ozavestiti kupce in poslovni sektor o pomembnosti izbire trajnostnih ribiških proizvodov. Čeprav mnogi menijo, da sami ne morejo ničesar narediti v smeri trajnostnega ribištva, WWF ponuja enostavne rešitve in akcije, s katerimi lahko potrošnik naredi spremembo- s spremembo kupljenih proizvodov. Kako veste, katero ribo izbrati lahko izveste na www.kateroribokupiti.si
Fish Forward
© WWF Austria Enlarge