Več kot 375.000 ljudi želi zaščititi evropske reke | WWF

Več kot 375.000 ljudi želi zaščititi evropske reke

Posted on 13 March 2019
#ProtectWater kampanja
© WWF
Bruselj, Belgija - 375.386 ljudi je tekom enega največjih javnih posvetov v zgodovini Evropske Unije pozvalo Evropsko komisijo da ohrani močne zakone za zaščito in obnovo evropskih rek, jezer in mokrišč.
 
Kampanja #ProtectWater je pod vodstvom nevladnih organizacij navdušila številne državljane po celi Evropi in širše, da se postavijo v bran evropskim rekam, jezerom in mokriščem ter zakonu, ki jih ščiti – Okvirna direktiva o vodah – medtem, ko Evropska komisija izvaja evalvacijo direktive, t.i. “fitness-check”.
 
“375.386 državljanov je svojim vladam jasno in glasno sporočilo, da naj ne podcenjujejo Okvirne direktive o vodah – sedaj so na vrsti odločevalci, da zahteve vzamejo resno” pravi Ester Asin, direktorica WWF pisarne za evropske politike. “Glede na to, da je v Evropi kar 60% voda v kritičnem stanju, je hitro ukrepanje držav članic več kot nujno. To uničevanje naj bi ustavili leta 2000, ko so podpisali to direktivo, a namesto tega so zadnjih 20 let le nemo stali ob strani. Pozivamo jih, da resno pristopijo k svojim obvezam, ne spreminjajo Direktive in upoštevajo mnenja državljanov” zaključuje Ester Asin.
 
Kampanjo #ProtectWater so oktobra 2018 skupaj začeli WWF, European Environmental Bureau, European Anglers Alliance, European Rivers Network in Wetlands International, združeni v koalicijo Living Rivers Europe. Kampanja je državljanom omogočila jasno izražanje svojega nestrinjanja s predlaganimi spremembami zakonodaje tekom javnega posveta. Podprlo jo je več kot 130 nevladnih organizacij, med drugim tudi Greenpeace, BirdLife in Friends of the Earth.
 
Uradna analiza EU javnega posveta, ki se je končal 11. marca, se pričakuje jeseni 2019, končna odločitev o bodoči zakonodaji pa v prvi polovici leta 2020. Koalicija Living Rivers Europe bo natančno spremljala dogajanje, da ne pride do spremembe Okvirne direktive o vodah. Še naprej bo zahtevala, da države članice v celoti implementirajo direktivo in dosežejo dobro stanje voda najkasneje do leta 2027.
 
“Od Evropske komisije pričakujemo in zahtevamo, da ohrani cilje Okvirne direktive o vodah, da od članic zahteva popolno implementacijo in tako državljanom zagotovi kvalitetno prihodnost v zdravem okolju” zaključek javnega posveta komentira Leon Kebe iz WWF Adria
#ProtectWater kampanja
© WWF Enlarge