Kaj delamo? | WWF

Kaj delamo?

WWF v Dinarskem loku

V regiji Dinarskega loka, ki je del mediteranske i donavsko-karpatske ekoregije, je WWF prisoten od začetka stoletja. Skozi številne projekte uspešno prispevamo k ohranjanju biotske raznovrstnosti v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji, Srbiji, Kosovu* in Albaniji.

Cilj WWF Adrije je ohranitev naravnega okolja, biotske raznovrstnosti in ekoloških procesov v mediteranski regiji in na području Dinarskega loka. To izvajamo skoz več kot deset aktualnih projektov. 
 
	© Jaroslav Pap
Karakterističan predeo u Specijalnom rezervatu prirode "Gornje Podunavlje"
© Jaroslav Pap
 rel=
Regija Dinarskega loka pokriva področje osmih držav
© Leo Burnett, WWF Adria
 
	© Sutjeska National Park
Perućica, prašuma u Nacionalnom parku Sutjeska (BiH)
© Sutjeska National Park

Področja dela WWF Adrie

ZAVAROVANA OBMOČJA Spodbujamo vzpostavitev in dobro upravljanje zavarovanih območij ter tesno sodelovanje z lokalnim prebivalstvom in zainteresiranimi stranmi, s poudarkom na koristih ekosistemov, ki jih ta območja zagotavljajo ljudem, ki živijo v njihovi bližini. Spodbujali smo vzpostavitev mreže "Parki Dinaridov - mreža zavarovanih območij Dinaridov", ki združuje več kot 50 zavarovanih območij v regiji.

REKE IN MOKRIŠČA Izvajamo projekte za obnovo in zaščito rečnih ekosistemov in mokrišč v Dinarski regiji, ozaveščamo o nevarnostih, ki jih predstavlja gradnja hidroelektrarn tako za biotsko raznovrstnost, kot za lokalno prebivalstvo. Zavzemamo se za ustanovitev Unesco čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, ki se razteza preko Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije.

GOZDOVI Prizadevamo si za izboljšanje procesa zaščite visoko vrednih gozdov in podpiramo procese njihovega certificiranja v Bosni in Hercegovini. Spodbujamo razvoj edinstvenih FSC standardov za upravljanje gozdnih virov, izvajamo izobraževanje in podpiramo proces priprave zakona o gozdovih Federacije BiH.

MORJE Sodelujemo z zavarovanimi morskimi območji skozi razvoj trajnostnih gospodarskih dejavnosti in spodbujanjem trajnostnega turizma, ki temelji na naravnih vrednotah. Spodbujamo trajnostni ribolov in hkratni podpiramo ribiče ter obnovo staležev rib v državah v razvoju.

OZAVEŠČANJE Izvajamo promocijske kampanje in aktivno sodelujemo s šolami s ciljem ozaveščanja otrok in odraslih o okoljskih vprašanjih. Da bi si zagotovili življenje na katerega smo navajeni, si moramo vsi prizadevati za zmanjšanje našega ekološkega odtisa.

POVEČEVANJE ZMOGLJIVOSTI Izvajamo usposabljanja in izmenjavo izkušenj za zaposlene v zavarovanih območjih in ustanovah ter predstavnike nevladnih organizacij, da bi zagotoviti učinkovitejše varstvo narave po vsej regiji.

TRAJNOSTNO POSLOVANJE Sodelujemo s podjetji in promoviramo načela trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v podjetjih. Podjetja spodbujamo k dejavnemu sodelovanju pri reševanju okoljskih vprašanj.
 
	© Jan Pirnat
BRT on the Valbona River
© Jan Pirnat
Forest Stewardship Council  
	© N.C. Turner / WWF
Forest Stewardship Council
© N.C. Turner / WWF
 
	© Javni zavod Krajinski park Strunjan
Nature Park Strunjan, Slovenia
© Javni zavod Krajinski park Strunjan
Vodena turneja Hrvatska 
	© WWF Adria
Vodena turneja Hrvatska
© WWF Adria