Big Win Dinarskega loka | WWF

Big Win Dinarskega loka

“Big Win for Dinaric Arc“ pobuda je nastala leta 2008, ko so dokument z istim imenom 29. maja podpisali ministri iz šestih držav, pristojni za varstvo okolja in narave. Podpisna slovesnost je potekala na 9. konferenci držav članic Konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD COP 9), ki je potekala v Bonnu.

Predstavniki vlad Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Črne gore, Srbije in Slovenije so sodelovali v novi pobudi in napovedali, da bodo razglasili 13 novih zavarovanih območij in povečali devet obstoječih. Prav tako so napovedali izvajanje sklopa dejavnosti za krepitev obstoječih zavarovanih območij, kot so ocenjevanje učinkovitosti upravljanja, razvoj načrtov upravljanja in poslovnih načrtov. Strinjali so se, da bodo okrepili medsebojno sodelovanje pri izvajanju teh obveznosti. Vsaka od šestih vlad je prav tako pripravila nacionalni seznam dejavnosti za podporo ciljev CBD v programu "Zavarovana območja".

Končni cilj pobude je vzpostaviti dobro vodeno in reprezentativno mrežo zavarovanih območij, razporejenih v šestih dinarskih državah, in zagotaviti praktično podlago za dolgoročno sodelovanje, ki bo koristilo lokalnemu in nacionalnemu gospodarstvu.
 
	© DAE
prvi Big Win potpisan je 2008. godine, 2013. vrijeme je za "drugu rundu" ulaganja zajedničkih napora regije u očuvanje prirode
© DAE
Big Win for Dinaric Arc II.

"Big Win for Dinaric Arc II." iz leta 2013 je nadaljevanje procesa sodelovanja med šestimi državami začetega v letu 2008. Od takrat so države izpolnile več kot 80% svojih zavez, procesu pa sta se pridružili še dve državi  - Makedonija in Kosovo*.

Z uradnim sprejemom dokumenta v Budvi 2. januarja 2013, na katerem so več mesecev skupaj delali WWF, Ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem Črne gore in IUCN, so države sprejele nove zaveze o sodelovanju na področju varstva narave v regiji in skupni promociji zavarovanih območij.

V naslednjih petih letih bodo ministrstva teh držav sodelovalana krepitvi procesa načrtovanja varstva narave in izdelavi ocene ekonomske vrednosti svojih naravnih virov in njihovih storitev, vključitev ciljev za varstvo narave in vrst v načrte gospodarskega razvoja ribištva, gozdarstva, kmetijstva, energetike, urbanističnega načrtovanja in mednarodnega sodelovanja. Eden od ciljev je najti model trajnostnega financiranja zavarovanih območij v regiji, predvsem skozi uveljavitev trajnostnega turizma.
Ministri i predstavnici osam zemalja regije 
	© WWF
Ministri i predstavnici osam zemalja regije
© WWF

Spoznajte vrednote naše narave

 
	© Dinarc Arc Ecoregion
Najdite podatke, zgodbe in primere dobre prakse kako lahko naravne vrednosti trajnostno izkoriščamo kot doprinos gospodarskemu i družbenemu razvoju naše regije.