Gozdovi | WWF

Gozdovi

 rel=
Certifikacija šumama između ostaloga donosi i bolje očuvanje biološke raznolikosti
© m
Področje Dinarskega loka je gozdni raj. WWF se trenutno osredotoča predvsem na spodbujanje trajnostnega upravljanja gozdov v Bosni in Hercegovini
Uničevanje gozdov vodi do kolapsa celotnega kopenskega ekosistema. Gozdovi niso le drevesa, temveč tudi vse rastlinsko in živalsko življenje, ki živijo teh drevesih in so od njih odvisna. Gozdovi so ključnega pomena za okoliške kmetijske habitate za zaščito pred erozijo in ohranjanje vodnega režima. Gozdovi so tudi eden najpomembnejših ekonomskih resursov.

Več uradov WWF, vključno z WWF Adria, pripravlja strategijo za gozdarstvo v Sredozemlju, ki se osredotoča na ohranjanje ključnih vrst in habitatov, storitev in krajin gozdnih ekosistemov. Trenutno se WWF Adria osredotoča na delo v Bosni in Hercegovini, ki poleg gozdarskega pomena, s svojim osrednjim položajem v regiji zagotavlja tudi nemoteno gibanje živali in razvoj ekoloških procesov v okoliških državah.

WWF je leta 2012 pričel projekt za spodbujanje odgovornega gospodarjenja z gozdovi kot podpore za trajnostnemi razvoj BiH, ki ga financira IKEA. Prva faza projekta se je osredotočala na preprečevanje nezakonite sečnje, v drugi pa s certificiranjem gozdov v Tuzlanskem kantonu z FSC certifikatom in spodbujanju odgovornega gospodarjenja z gozdovi v celotni BiH.

Spoznajte vrednote naše narave

 
	© Wild Wonders of Europe/Maurizio Biancarelli/WWF
Najdite podatke, zgodbe in primere dobre prakse kako lahko naravne vrednosti trajnostno izkoriščamo kot doprinos gospodarskemu i družbenemu razvoju naše regije.
 rel=
Forest in Bosnia and Herzegovina
© Bruno Maric

Izdelava nacionalnega FSC standarda za BiH

Trenutna faza projekta se je začela leta 2014 in vključuje širši spekter tem, ki so v BiH bistvenega pomena. Razvoj FSC standarda za Bosno in Hercegovino ter osveščanje o pomembnosti predpisov EU o lesu so vključevali vse tri enote v BiH. S certificiranjem gozdov v osrednjem bosanskem kantonu je WWF omogočil razvoj novega zakona o gozdovih za Federacijo BiH in pravkar sledi nadgradnja orodja za prepoznavanje visoko ohranjenih gozdnih vrednosti.
 
Vse te komponente pomagajo BiH v procesu pristopanja Evropski uniji.
Forest Stewardship Council  
	© N.C. Turner / WWF
Forest Stewardship Council
© N.C. Turner / WWF